2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

27/09/2017 Tarihinde Hükümet tarafından vergi gelirlerini arttıracak olan vergi oranlarını arttıran ve vergi indirim oranlarını arttıran ve bir çok kanunda değişiklik yapan tasarı meclise sevk edildi. Torba yasa ile Araç MTV leri artıyor Kira gelirlerinde ki % 25 gider indirim hakkı 15’e düşecek. Kurumların gayrimenkul satış kazançlarında uygulanan yüzde 75 kazanç istisnası oranı yüzde 50’ye düşürülüyor. Yazımızda torba yasa ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılacak değişikliklerin neler olduğu hakkında bilgiler vereceğiz. 2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir? 

Kira Beyannamesi Verenlere Kötü Haber gider oranı düşürülüyor

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?  Kira Beyannamesi verenler için torba yasada kötü haber geldi. Torba Yasanın 16 Maddesi ile Kira beyannamesinde götürü usul yöntemini seçenler elde etmiş oldukların % 25’ini gider olarak düşebilmekteydi. Torba yasa getirilen yeniliğe göre artık kira beyannamesi verenler % 25 yerine artık % 15  olarak düşülecek. Yapılan bu değişiklik nedeniyle kira geliri elde edenler 2018 yılında 2017 yılına göre % 20 daha fazla vergi ödeyecekler.  Kira geliri elde edenler götürü gider yöntemindeki indirim oran değişikliği nedeniyle gerçek gider yöntemini tercih edecek. Hükümetin götürü gider yönteminde ki değişiklğin sebebide insanların gerçek gider yöntemini seçerek ev sahiplerinin fatura almasını sağlamak ve kayıtlı ekonomiye geçişi sağlamaktır. Bu değişiklik 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olacak. 2017  Yılı kira geliri için Mart 2018 aında verilecek beyannamede bu yöntem kullanılacak.

Şirketlerin Sermayesinin Güçlenmesi için Dağıtılabilir Kârların Sermaye Eklenmesi için Teşvik Ediliyor

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir? 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94. Maddesi değiştirilerek tam mükellef kurumların ilgili hesap dönemlerinde elde ettikleri kurum kazançlarından kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan dağıtılabilir  Kârların sermayeye eklenmesi teşvik ediliyor. Böylece kurumların mali yapıları güçlenecek.

Yapılacak değişiklikle elde edildiği dönemde hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye eklenmeyen  veya kâr dağıtımına da  konu edilmeyen dağıtılabilir kurum kazançlarından kurum bünyesinde tevfikat yapılması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?  Değişiklikle birlikte tevkifata tabi tutulduktan sonra söz konusu kazançların; sermayeye eklenmesi halinde. Bu düzenleme uyarınca yapılan tevkifatın sermayeye eklenen kazanca isabet eden kısmının red ve iade olunacaktır. Dağıtıma tabi tutulması halinde ise dağıtılan kazançlar üzerinden bu düzenleme uyarınca yapılan tevkifatın bu kazançlar üzerinden kâr dağıtımına bağlı olarak. 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun 94. maddesi ve 5520 sayılı kanunun 15-30 maddeleri gereğince yapılan trvkifata mahsup edilecektir. Mahsuba konu tutarın kâr dağıtımına bağlı olarak hesaplanan vergiden fazla olması halinde fark tutarın veya hesaplanan erginin bulunmaması halinde dağıtılan kazanca isabet eden tevkifat tutarının kuruma iade ve red olunacaktır.

Gelir Vergisi Oranı Artıyor Orta Gelirliler Daha Fazla Vergi Ödeyecek 

Torba Yasa ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesi değiştiriliyor. Yapılan değişiklikle yıllık kazancı 70 bin liranın üzerinde olanlar artık % 27 üzerinden değil % 30 vergi ödeyecekler. Yapılan bu değişiklikle orta gelirli kişiler % 5 daha fazla vergi ödeyecekler. Bu değişiklik 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olacak ?

Asgari Ücretlilere İyi Haber Asgari Ücretlilerin Maaşları Artık Düşmeyecek 

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir? Torba yasadan asgari ücretlilere iyi haber geldi. Yapılacak düzenleme ile asgari ücretlilerin yıl sonundaki aylarda vergi dilimi nedeniyle maaşları düşüyordu. Yapılan düzenleme ile vergi dilimi nedeniyle düşen maaşları asgari geçim indiriminin içerisinde ödenecek.

Asgari Ücretlinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında 1404,06 TL’nin altına düşmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde ilave ediliyor.

2017 Yılından ocak ayından itibaren asgari ücretlilere asgari ücret tespit komisyonunun belirlediği brüt asgari ücret tutarı üzerinden. Yasal kesintiler yapıldıktan sonra asgari geçim indirimi uygulanmak suretiyle bekar ve çocuksuz olan asgari ücretliye 1404.06 TL net ücret ödenmesi sağlanacaktır.

Yapılan düzenleme ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404 ,06 TL’nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL’ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

2018 Beyannameleri Ne Zaman Verilir?Beyanname Verilme ve Son Ödeme Süreleri.Beyanname Verilmezse Cezası Ne Kadar?

Mükelleflerde Devreden KDV Kalkıyor Herkese İndirilemeyen KDV İadesi Geliyor

Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı ?

Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor

Vefat Eden Kişinin Borcu Silinir Mi? Vergi Borcu-Trafik Cezası-Adli Para Cezası Ne Olur?

Emlak Vergisi Ne Zaman Nereye Ödenir?Kimler Emlak Vergisi Ödemez?Emekliler Nasıl Muaf Olabilir?

Eşi Vefat Eden Kadına Ayda 250 Lira Yardım Nasıl Alınır Başvuru Nereye Yapılır ?

Vergi Dairelerinde İşe Başlama İşlemi Nasıl Yapılır?Hangi Belgeler Gerekli?Bildirim Süresi Ne Kadar?

 

 

 1 Yorum "2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?"

  1. Pingback: Torba Yasa ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununda Neler Değişiyor

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)