X

2019 Arazi Sınır Tespiti Nasıl Yapılır?

Her ne kadar tapuda yazan bir sınır belirlenmiş olsa da beklenmedik durumlarda beklenmedik sonuçlar ile karşı karşıya kalan arsa sahipleri için sınır belirlemesi oldukça önem taşıyan unsurlar arasında yer almaktadır. Bunun en temel sebebi ise alım veya satım işlemlerinin öncesinde arazi sınırlarının ölçülmesi gerekli bir hale gelebilmektedir.

 

Arazi Sınır Tespiti İçin Nereye Başvurmama Gerekiyor?

Arazinin sınırının belirlenmesi aşamasında kişinin yapması gereken öncelikli işlem Kadastro Müdürlüğüne bir başvuru gerçekleştirmek olarak değerlendirilmektedir. Bu başvurunun gerçekleştirilmesi ardından da kişiler yetkili kişiler ile birlikte alana giderek gerekli ölçümü yaparak bunu resmi bir belge olarak meydana getirmektedirler. Bu ölçümler genel olarak yetkili kişiler tarafından gerçekleştirildiği için hata payı oldukça azdır.

Yetkililer Arazi Sınırını Nasıl Belirliyor?

Kadastro Müdürlüğünden gelen yetkili kişiler öncelikli olarak arazi ölçümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için köşe noktaları belirlemektedir. Bu işlemin gerçekleştirilmesi ile birlikte köşe noktalar arasında kalan bölgeler büyük bir hassaslıkla ölçüme tabii tutulmaktadır. Bu işlemin gerçekleştirilmesi ile birlikte en sağlıklı oranlar meydana gelmekle birlikte bu oranlar resmiyete dökülmektedir.

Tapudaki Sınır İle Ölçülen Sınır Aynı Olmaz İse Ne Olur?

Eğer ki bir arsa alıyor veya da arsa satıyor iseniz öncelikli olarak net ve resmi bir sonuç elde edildi ise yapılması gereken doğru bir sınırın meydana getirilmesidir. Bu durumda da eğer mahkemeye intikal eden bir durum var ise bu durumda da haritadan hesaplanacak olan yüzölçümüne itibar edilmektedir. Bu bakımdan da doğru ve lisanlı büroların ya da yetkili kişilerin hesaplaması oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Arazi Sınırını Hesaplatmak Neden Önemli?

Hem alıcı için hem de satıcı için oldukça önemli bir yere sahip olan arsa sınırının yüzölçümü fazlası ile önem taşımaktadır. Bunun en temel sebebi ise fiyat farkının söz konusu hem de kişiler arasında da uyuşmazlıkların çözümü açısından daha olumlu sonucu meydana getirmek olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple de kişiler arazi sınırını mutlaka yetkili kişiler ile birlikte resmi bir sonucun elde edilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Tapu Harcı 2018