X

2018 Beyannameleri Ne Zaman Verilir?Beyanname Verilme ve Son Ödeme Süreleri.Beyanname Verilmezse Cezası Ne Kadar?

2018 Beyannameleri Ne Zaman Verilir? Vergi ile ilgili olan hemen herkes beyannamelerin ne zaman verileceği konusunda bazen yanılmaktadırlar. Öyle ki beyannamelerin zamanında verilmemesinden dolayı ceza bile yenildiği olmaktadır. Bizler de vergimaliye.com ekibi olarak 2018 yılında hangi beyannamelerin ne zaman  verilmesi gerektiği konusunda sizlere bilgi vermek istedik.Ayrıca, herhangi bir nedenden dolayı beyanname verilmezse bunun cezası ne kadar olacak?Bu tutar her yıl değişiyor mu? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

2018 Beyannameleri Ne Zaman Verilir? Beyanname verme ve ödeme süreleri her yıl aynı günlerde olmaktadır.Yani bu süreler yıldan yıla değişiklik göstermez.Ancak, şunu belirtmekte fayda var.Maliye Bakanı Naci AĞBAL, dün yaptığı konuşmada vergi kanunlarıyla ilgili yeni bir torba yasanın geleceğini söyledi.Bu torba yasada neler var bilemiyoruz.Ancak olur da vergilerle ilgili bir değişiklik olursa bu süreler değişebilir.Bizler de bu değişiklikleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.Mevcut durumda beyanname verme ödeme süreleri ise aşağıdaki gibidir:

Beyanname Türü Verilme Süresi Son Ödeme Günü
Yıllık Kurumlar Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Nisan Dönemi Nisan ayı sonu
Yıllık Gelir Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi 1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonu
Geçici Vergi (3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 14. günü akşamı) (3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)
1.Dönem  14 Mayıs 1.Dönem  17 Mayıs
2.Dönem  14 Ağustos 2.Dönem  17 Ağustos
3.Dönem  14 Kasım 3.Dönem  17 Kasım
4.Dönem  14 Şubat 4.Dönem  17 Şubat
Katma Değer Vergisi İzleyen Ayın 24.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Aylık Muhtasar İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Üç Aylık Muhtasar 3 Aylık dönemi izleyen ayın 23.günü Beyanname verilen ayın 26.günü
23 Ocak
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
Basit Usulde Gelir Vergisi İzleyen Yılın 1- 25 Şubat Dönemi 1.Taksit Şubat ayı sonu
2.Taksit Haziran ayı sonu
G.V.K Geçici 67. maddeye göre verilecek Beyanname İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Damga Vergisi İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
K.V Kanunu 15. ve 30. md. Göre yapılan tevkifat ile ilgili muhtasar İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV) İzleyen Ayın 15.Günü Beyanname Verme Süresi İçinde
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) I.Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25’i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10’u Beyanname Verme Süresi içinde ödenir
II. Sayılı Listedeki
Kayıt ve Tescile Tabi olmayan mallar ile
III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.

Beyannamenin Zamanında Verilmemesinin Cezası Ne Kadardır?

2018 Beyannameleri Ne Zaman Verilir? Yukarıda da dediğimiz gibi beyannamelerin verilme süreleri her yıl aynıdır.Eğer yeni bir değişiklik olacaksa bu da değişecektir.Ancak, buna rağmen beyannamelerin zamanında verilmemesinden dolayı ise kesilecek ceza miktarları yıldan yıla farklılık gösterir.Bu rakamlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve geçerli olacak rakamlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer.Buna göre 2017 yılı için güncel rakamlar aşağıdaki gibidir:

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2017     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

140 TL

280 TL

1.400 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

70 TL

140 TL

700 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

35 TL

70 TL

350 TL

Hasan Cengiz: