2018 İşsizlik Maaş Şartları Nelerdir 2018 İşsizlik maaşları ?

İşsizlik Maaşı Nedir ? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşının kimlere verilir? İşsizlik maaşı ve sigortasından yararlanabilmek için Nereye Nasıl Başvurulur ? 2018 İşsizlik maaşı ne kadar oldu ? İşsizlik maaşı ve sigortasından yararlanabilmek için Nereye Nasıl Başvurulur ? 2018 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir ? 2018 İşsizlik Maaşı kaç ay ödenir ? 2018 İşsizlik Maaş Şartları Nelerdir 2018 İşsizlik maaşları Ne kadar ?

İşsizlik Maaşı Nedir ?

2018 İşsizlik Maaş Şartları Nelerdir 2018 İşsizlik maaşları Ne kadar ? İşsizlik maaşı, İş Kanuna göre çalışanların işsiz kalması halinde iş arama süresinde zorda kalmaması için daha önceden ödediği prim miktar ve süresine göre değişen bir tür güvencedir. Halk dilinde işsizlik sigortası kanun ve resmiyette ise işsizlik sigortası adını alır.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir ?

      2018 İşsizlik Maaş Şartları Nelerdir 2018 İşsizlik maaşları Ne kadar ? İşsizlik Maaşı diğer bir adıyla işsizlik sigortası Alabilmesi belirli şartları taşıması gerekir.

Kanuna göre Bu şartlar;

İşsizlik Maaşından Faydalanabilmek için;

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
 • Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır ?

2018 İşsizlik Maaş Şartları Nelerdir 2018 İşsizlik maaşları Ne kadar ?  Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.  Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. zorunlu nedenler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Ödeniyor ? 

İşten çıktıktan önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, (6 Ay)
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, (8 Ay)
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, (10 Ay)

süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.

İşsizlik maaşı Ödemelerinde Sigortalı Gün Hesaplamalarında Kesinti Sayılmayan Haller Nelerdir ?

 1. Hastalık,
 2. Ücretsiz izin,
 3. Disiplin cezası
 4. Gözaltına alınma,
 5. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 6. Kısmi istihdam,
 7. Grev,
 8. Lokavt,
 9. Genel hayatı etkileyen olaylar,
 10. Ekonomik kriz,
 11. Doğal afet,

Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır. 2018 İşsizlik Maaş Şartları Nelerdir 2018 İşsizlik maaşları Ne kadar ?

İşsizlik Maaşı Boyunca Hangi hizmetlerden Yararlanılır ?

İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından;

 • İşsizlik Maaşı verilmesi,
 • Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi,
 • Yeni bir iş bulma,
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşsizlik Maaşı Nasıl miktarı Nasıl hesaplanır ?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.

 2018 yılı  için aylık işsizlik Maaş hesabı Aşağıda ki Gibi Olacaktır.

2018 yılı asgari ücret  aylık brüt 2.029,50 TL,  aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlenmişti.İşsizlik maaşları da asgari ücretin brüt tutarına göre hesaplandığı için hesaplamalar buna göre yapılmıştır.  Buna göre 2018 yılı en düşük işsizlik maaşı kesintilerden sonra 805,64 Liraya, en yüksek ise kesintilerden sonra 1611,28 Liraya çıkmıştır. Hesaplamalarda  Asgari ücret 2029,50 TL olarak alınmıştır. 2018 Yılının ilk dört ayında asgari ücretle çalışanların işsizlik maaş hesaplamaları 2017 yılı asgari ücretine göre yapılacaktır.  2018 İşsizlik Maaş Şartları Nelerdir 2018 İşsizlik maaşları Ne kadar ?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2029,50 811,80 6,16 805,64
Son 12 Ay 4.000 TL ile Çalışan 4.000 1.600 12,14 1.587,86
Son 12 Ay 5.000 TL ile Çalışan 6.000 2.400 (İşsizlik Maaşı Asgari ücretin brüt tutarının % 80 geçemeyeceği için maksimum tutar alan          1.623,60 TL esas Alınmıştır. ) 12,32 1.611,28

İşsizlik Maaşı Nereye Yatar Nasıl Alınır ?  

İlk işsizlik Maaş ödemesi,maaşa hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik maaşlarını alabilirler.

İşsizlik Maaşına Haciz Konulabilir mi ?

İşsizlik maaşı nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez. Bilmeden haciz konulmuşsa haciz işlemi kesinlikle kaldırtılabilir. 2018 İşsizlik Maaş Şartları Nelerdir 2018 İşsizlik maaşları Ne kadar ?

İşsizlik Maaşından Herhangi Bir Kesinti Yapılır mı ?  

İşsizlik maaşından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmamaktadır. 2018 İşsizlik Maaş Şartları Nelerdir 2018 İşsizlik maaşları Ne kadar ?

 

Vergi Daireleri 31 Ocakta Gece Kaça Kadar Açık Kalacak?

Basit Usul Kalkıyor.Yerine Hangi Sistem Gelecek?

Esnafa Torba Yasa ile 2018 Vergisel Teşvik Müjdeleri Geliyor

Aracın Vergi Borcu Varsa Muayene ve Satış İşlemi Olur Mu?Araç Satışında MTV Borcunu Kim Öder?

Bireysel Emeklilikte Çıkanlar Tekrar Sisteme Giriyor.Yeniden Sisteme Girenler Ne Yapacak?

2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

2018 Ocak Vergi Borç Yapılandırması Taksit Ödemesi Varmı ?

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)