2018 KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır Şartları Nelerdir ?

İnsanlar hep kendi işini kurma hayali kurar. İşyeri kurulabilmesi için tabiki de belirli bir sermaye gerektirir.  Bu sermaye ya kendinizde olmalı yada uygun şartlarla kredi şeklinde sağlanmalıdır. İşyeri kurmak isteyip sermayeleri yetmeyen veya sermaye olmayanların yardımına KOSGEB yetişmektedir. KOSGEB kredi alma şartları nelerdir ? KOSGEB kredi başvurusu nereye nasıl yapılır ?  KOSGEB kaç TL’ye kadar kredi vermektedir ? 2018 KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır Şartları Nelerdir ?

KOSGEB Kredilerinin Amacı Nedir ?

 • Girişimciliğin desteklenmesi ile istihdamın arttırılması
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması. İnsanlara yeni projeler yönünden fikir yürütmesinin sağlanması
 • Başarılı sağlam  işletmelerin kurulması

KOSGEB Kredilerinden Kimler Faydalanabilir ?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 31/12/2017’e kadar

2018 KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır Şartları Nelerdir ? Küçük ve orta ölçekli işletmelere 2017 yılının sonuna kadar girişimcilik desteği verilmektedir.  Ancak aldığımız duyumlarv ve bilgiler ışığında da bu desteğin süreceğini 2018 yılı içerisinde bu kararın açıklanacağı duyumu alınmıştır.

Yeni Girişimciler KOSGEB Kredi Desteklerinden Faydalanabilir

      2018 KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır Şartları Nelerdir ?  Girişimci ruha ve cesarete sahipseniz, KOSGEB’ in Yeni Girişimci Desteklerinden faydalanabilirsiniz.
İlk defa iş kuracak Girişimcilerin desteklenmesi, yaygınlaşması ve başarılı işletmeler olarak katma değer yaratmaları amacıyla oluşturulmuş olan  KOSGEB’ in “ Yeni Girişimci Desteği” Programından yararlanabilirsiniz.

Yeni Girişimci Desteği Kredisi Aşamaları Gerekmektedir ? 

 1. Girişimci adayının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayarak katılım sertifikasını alması,
 2. İşletmenin kurulması,
 3. KOSGEB Veritabanına kayıt yapılması,
 4. KOBİ Bilgi Dokumanı, KOBİ Beyannamesi ve eklerinin KOSGEB’e sunulması,
 5. KOBİ Beyannamesinin onaylanmasından sonra Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun ve İş Planının online hazırlanması. Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun, İş Planının ve eklerinin kaşeli imzalı olarak KOSGEB’e teslimi edilmesi.
 6. Başvurunun ön değerlendirmesinin yapılması ve uygun olması halinde Kurula sevk edilmesi,
 7. Kurul Toplantısının gerçekleştirilmesi,
 8. Başvurunun kabulü halinde işletmenin Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesinin teslimiyle destek sürecinin başlatılması,
 9. Kurulun uygun bulduğu ve hizmet/ürün alımı tamamlanan giderlere ilişkin online olarak Ödeme Talep Formu hazırlanması ve ekleriyle KOSGEB’e teslimi,
 10. Ürün tespit işlemlerinin KOBİ Uzmanları tarafından yapılmasına müteakip bütçe durumuna göre destek ödemesinin yapılması.

aşamalarından oluşmaktadır.

KOSGEB Veri Tabanına Nasıl Kayıt Olunur ?

       2018 KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır Şartları Nelerdir ?  Destek alabilmek için, öncelikle işletmenize ait genel bilgileri veritabanımıza kaydetmelisiniz. Bunun için www.kosgeb.gov.tr adresinden KOBİ Giriş bölümündeki “KOSGEB’e İlk Başvuru” linkine tıklamalısınız. Yeni Girişimci Desteğine başvuracaksanız “Yeni Girişimci İlk Başvuru” alanından, diğer tüm destek programları için “İşletme İlk Başvuru” alanından “Başvur” butonunu tıklayarak işleminize başlayabilirsiniz. Karşınıza gelen formu doldurarak, bundan sonraki bütün aşamalarda kullanacağınız İşletmeye/Girişimciye ait KOSGEB Kullanıcı Adı ve Şifresini alacaksınız.

Kullanıcı Adı ve Şifrenizi daha sonraki aşamalarda sorunla karşılaşmamak için unutmamanız önemlidir.

KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.

KOSGEB Veritabanına Nasıl Kayıt olacağınızla ilgili detaylı bilgiyi burdan alabilirsiniz

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Nasıl Oluyor Nereden Alınıyor ?

2018 KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır Şartları Nelerdir ?  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
 • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
 • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
 • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

Yeni Girişimci KOSGEB DesteK Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

 • Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak Girişimciler yararlanabilir.
 • Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.
 • Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.
 • Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

KOSGEB Destek Kredisi Unsurları Nelerdir?

 

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)

   (1. ve 2.Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 2.000
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 60

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%80 uygulanır.

70

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%90 uygulanır.

İşletme Giderleri Desteği 30.000
Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000
 • İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

 • Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.
 • İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

 • Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.
 • Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları?

GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti Yeni Oranla İlgili Genel Tebliğ Yayınlandı

Ehliyet Ücreti Ne kadar Oldu 2018?Harçlar Nereye Yatırılır?B Sınıfı Ehliyet Ne Kadar?

2018 Ocak MTV Ödemesi Hangi Kredi Kartı Kaç Taksit Yapıyor ?

Vergi Dairesi Vezneleri Kredi Kartıyla Ödeme.Trafik Cezaları Kredi Kartıyla Nasıl Ödenir?

Borç Varlık Şirketine Devredilirse Ne Olur 2018?Varlık Şirketleri Haciz Yapabilir Mi?Varlık Şirketleriyle Pazarlık Nasıl Olur?

Asker Annesi ve Eşine Maaş 2018.Asker Maaşı Ne Kadar Oldu 2018?

 

 

 2 Yorum "2018 KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır Şartları Nelerdir ?"

 1. Pingback: Emeklililkte Yaşa Takılanlarla İlgili Son Durum Nedir 2018'de Çözülecek mi

 2. Pingback: Hesaplara Konulan E Haciz Nasıl Kaldırılır 2018?

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)