2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları?

   2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları Ne kadar TOKİ Başvuruları Nereye Nasıl yapılır ? TOKİ’ ye herkes Başvurabilir mi ? TOKİ Evleri Nerelerde ev yapılıyor ? TOKİ’den alınan evin taksiti ödenmezse ne olur gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. 

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. TOKİ’nin amacı, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.  2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları ?

TOKİ Başvuruları nereye ve nasıl yapılır ?

2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları? TOKİ için başvuru yapılacak yer , projenin bulunduğu il veya ilçeye göre belediye veya valilik veya kaymakamlığa yapılmaktadır. Satış duyurularında başvurulacak mercii ve adresi ilan edilmektedir. Başvuru sahibinin, ilgili merciden temin edeceği iki nüsha formu doldurup ilan edilen tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. İlgili makam, başvuru formlarını kategorisine göre numaralandırmakta, bir nüsha başvuru sırasında istenilen evraklarla teslim alınmakta, diğer nüsha da başvuru sahibine geri verilmektedir. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve başvuru sırasında kimlik tespiti için nüfus cüzdanı ibraz etme şartı aranmaktadır.

Toki Projelerine  Kaç Kategori de Başvuru Alınmaktadır ?

2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları? Toki Başvuru sırasında engel durumu şehit yakını emekli olması gibi durumlara göre başvuruyu dört ayrı kategoride kabul etmektedir.

 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,
 2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”
 3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın
 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Başvuru sahipleri,

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”
 3. Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisiveya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
 4. Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,

İbraz etmeleri gerekmektedir.

Toki Başvuru Şartları Nelerdir ?

Alt Gelir Grubu Ve Emekli Başvuru Şartları

TOKİ Projelerine başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 2. Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
 3. Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
 4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
 5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
 6. Aylık hane halkı gelirinin, 2017 Yılı için en fazla net 3.200 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.700 TL olarak uygulanmaktadır.),
 7. Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

gerekmektedir.

TOKİ Projesi Kapsamında ki Konut için Sözleşme Sırasında İstenecek Evraklar Nelerdir ?

 1. İl/ilçe  Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve  adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir.
 2. .Kategori Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığına dair belgeyi ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.
 3. Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
 • Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
 • Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
 • Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

TOKİ Proje Evlerinde Oturma Koşulu Var mı ?

2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları? Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup,   alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

  TOKİ Hak Sahibi Kura Çekilişi Nasıl Oluyor ?

2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları? Şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut hakkı tanınmaktadır. Bu kategoride yer alanlar için öncelikli olarak yalnızca konut belirleme kurası yapılmaktadır. İstiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ve vatani hizmet gazilerine başvuru sayısına göre kontenjan ayrılmakta ve gerekli görüldüğü takdirde hak sahipleri kura ile belirlenmektedir.

 1. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
 2. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
 3. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
 4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenmektedir.

Satılmayan  Konutlar için Açık Satış Yöntemi Nedir ?

2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları? Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı gerçekleştikten sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Açık satışın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka ve diğer koşullar TOKİ tarafından ilan edilmektedir. Bu yöntemde, konut satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır. İdaremizin kaynak geliştirmek amacıyla “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli” çerçevesinde yürüttüğü projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri olarak da açık satış yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem ile yapılan satışlarda, konut alıcıları ilgili banka şubelerinden seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalarlar. Peşinat bedeli borç bakiyesinden düşülerek kalan tutar taksitlendirilir.

TOKİ Projeleri TOKİ Satılık Evleri Nereden Takip Edilir ?

Toki Projelerini genelde kaymakamlıklar belediyeler dernekler tarafından yapıldığından  BU kurumlar görsel ve yazılı basında duyurular yapacaktır. TOKİ’nin kendi yaptığı projeler ise Toplu Konut İdaresinin Kendi Resmi internet sitesinde görebilirsiniz. Yine TOKİ tarafından kendi projeleri ulusal yazılı ve görsel medyada tanıtımları yapılmaktadır. Satılmayan açık satış yoluyla satılacak konutlar ise yine TOKİ’nin Resmi internet sitesinde Satışta olan konutlar bölümünden görebilirsiniz. 

Taksit ödemelerimi geciktirilir veya Ödenemezse Ne Olur ?

2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları? Taksitlerin gecikmesi halinde sözleşmede yazılı olan oranda gecikme faizi ödenir. Alıcının, ödemekle yükümlü olduğu taksitler den birbirini izleyen en az iki taksitini ödeyememesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin onda birinden fazla olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda alıcının sözleşmesi iki ihtarname çekildikten sonra İdare tarafından feshedilebilir.

Sözleşme Fesih Olursa Ödediklerimi Geri Alabilir miyim ?

2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları? Sözleşmenin feshi halinde başvuru bedeli, peşinat ve taksitler; masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir. Vergiler ve banka komisyonu geri ödenmez. Konut tesliminden sonra geçen süre zarfında işletilecek kira bedeli de peşinat ve taksit toplamından düşürülür.

TOKİ  Ödeme de İndirim Nasıl Oluyor ?

2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları? Ocak ve Temmuz ayları olan dönem başlarında yeniden hesaplanan borç bakiyesine göre kalan borç kapatılabilmektedir. Borç bakiyesini kapatanlara indirim yapılmamaktadır.

TOKİ, gelen talepler ve idarenin nakit planlaması doğrultusunda; inşaatları bitmiş, tapuları hazır ve belli bir süredir taksit ödemeleri devam eden projelerde kalan borç bakiyesinin peşin olarak ödenmesine yönelik indirim kampanyaları yapmaktadır Kampanya koşulları, bu projelerden konut satın alanlara, ilgili banka tarafından yazılı olarak bildirilmekte, ayrıca basın ilanlarıyla birlikte idarenin web sitesinde de (www.toki.gov.tr) duyurulmaktadır. İndirim oran ve koşulları, kampanya uygulanan projenin özelliklerine ve maliyet hesaplarına göre değişmektedir. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen hak sahiplerine TOKİ’nin özel sözleşme imzaladığı bankalar da kredi olanağı sağlamaktadır.

 2018 TOKİ Proje Başvuruları Ne Zaman ?

2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları? TOKİ Başvuruları için özel bir ay gün bulunmamakta olup Proje başlangıcını duyduktan sonra projeyi yapan kuruma, kurumun belirttiği süreler içinde   başvuru yapılabilir. 2018 Yılında da TOKİ Türkiye’nin dört bir köşesinde güzel projelerle insanların ev hayalini gerçekleştirmeye devam edecek.

 

GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti Yeni Oranla İlgili Genel Tebliğ Yayınlandı

Ehliyet Ücreti Ne kadar Oldu 2018?Harçlar Nereye Yatırılır?B Sınıfı Ehliyet Ne Kadar?

2018 Ocak MTV Ödemesi Hangi Kredi Kartı Kaç Taksit Yapıyor ?

Vergi Dairesi Vezneleri Kredi Kartıyla Ödeme.Trafik Cezaları Kredi Kartıyla Nasıl Ödenir?

Borç Varlık Şirketine Devredilirse Ne Olur 2018?Varlık Şirketleri Haciz Yapabilir Mi?Varlık Şirketleriyle Pazarlık Nasıl Olur?

Asker Annesi ve Eşine Maaş 2018.Asker Maaşı Ne Kadar Oldu 2018?

2018 Sicil Affı Yasalaştı Mı? Başvurular Nereye Yapılacak, Şartlar Nelerdir 2018?

 1 Yorum "2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları?"

 1. Pingback: 2018 KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır Şartları Nelerdir ?

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)