2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

           2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ? 2018 Yılında Kanunun emrettiği Vergi Ödev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen mükelleflere  kesilecek vergi Ceza oran ve miktarları Belirlendi.   2018 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı olan % 14,47 oranında arttırılarak uygulanacak. Yeniden değerleme oranın belirlenmesi ile 2018 yılında uygulanacak vergisel had ve tutarları belirlenmiş oldu. .  2018 yılında  hangi vergi ödev ihlalleri için hangi vergi cezaları kesilecek? Ayrıntılar yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz.

 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranları Ne Kadar ?

2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ? 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş.  Olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.  Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye. Nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye.  Veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.  Bu hükme İstinaden Gelir İdaresi Başkanlığı  2016 yılında uygulanan had ve tutarların.   2017 Yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarları belirledi.

2018’de Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek 2018 Vergi Dilimleri Belli Oldu mu ?

2018 Yılında Fatura Düzenlemeyene  Fatura Almayana Ne Kadar Ceza Kesilecek?

2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ? 2018 Yılında Fatura vermeyen iş yerlerine her düzenlemediği fiş  fatura için 240 TL ceza kesilecek.  Fatura istemeyen ve almayan vatandaşlara ise tespit edilmesi halinde 49 TL ceza kesilecektir.   Herhangi bir cezayla karşılamamak için fiş fatura kesmeye ve almaya özen göstermeliyiz.

 2017 Yılı ceza tutarlarına. yeniden değerleme oranına göre arttırılmış tutarlar aşağıda ki gibi oluştu.

2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

2018  Vergi ceza Listesi

Birinci derece usulsüzlükler ( iki Kat Kesilecek Cezalar)

1- Sermaye şirketleri ( Anonim Şirket, Limited Şirket)                                                        148,00 TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı             90,00 TL

3 – İkinci sınıf tüccarlar (İşletme Hesabına Göre Defter Tutanlar)                                      45,00  TL

4- Kira Geliri Yönünden Mükellef Olanlar                                                                                 21,00 TL

5- Basit Usul Mükellefler                                                                                                                12,00 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                                                                      6,00 TL

İkinci derece usulsüzlükler ( Tek Kat Kesilecek Cezalar)

1- Sermaye şirketleri ( Anonim Şirket, Limited Şirket)                                                          80.00 TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı            45,00  TL

3 – İkinci sınıf tüccarlar (İşletme Hesabına Göre Defter Tutanlar)                                      21,00 TL

4- Kira Geliri Yönünden Mükellef Olanlar                                                                                 12,00 TL

5- Basit Usul Mükellefler                                                                                                            6,00 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                                                                    3 TL

2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

Özel Usulsüzlük Cezaları

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması      240 TL

  • Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza                                 125.500 TL

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması                    240 TL     

  • Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza                    12.500 TL
  • Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza       125.000 TL

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması                                                                    240 TL

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  5.700 TL

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara            290 TL

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine  900 TL

  • Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  180.000 TL

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere   1.250 TL

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına               900 TL

Damga Vergisinde

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası  2 TL

2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

Mükerrer Madde 355 Göre Özel Usulsüzlük cezaları

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında                              1600 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde               800 TL
tespit edilenler hakkında

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında                400 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.250.000 TL  şeklinde artması beklenmektedir.

2017 Yılı vergi Ceza Oranlarına Buradan Ulaşabilirsiniz

Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ?

  2018 Evde Engelli Bakım Parası Ne Kadar Oldu? Şartları Nedir?Nereye Başvurulmalıdır?

Esnafa Müjde Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Maaşı 2018’de Başlıyor

Yeniden Yapılandırmada Son Ödeme Tarihi. Vergi-SGK Yapılandırmada Ödeme Planı

 

 

 

 

 1 Yorum "2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?"

  1. Pingback: Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)