2019 Motorlu Araçlar Taşıtlar Vergisi ÖTV Vergisi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ın kararı ile 2019 yılında MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) Yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara, “30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile edinilen yeniden değerlendirme oranı, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verildiği yetkiye dayanılarak, aynı kanunun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifi, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere \%15.9 olarak yeniden belirlenmiştir” denildi.

2019 yılı motor hacmi ve yaşına göre araç sahiplerinin ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergileri.

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı olan araçlar

1-3 Yaş araçlar-             861 TL
4-6 Yaş araçlar-             600 TL
7-11 Yaş araçlar-           336 TL
12-15 Yaş araçlar-         255 TL
16 ve üzeri Yaş araçlar- 90 TL

Motor Silindir Hacmi: 1301 cc den 1600cc ye kadar olan araçlar

1-3 Yaş araçlar-              1500 TL
4-6 Yaş araçlar-              1124 TL
7-11 Yaş araçlar-            653 TL
12-15 Yaş araçlar-          461 TL
16 ve üzeri Yaş araçlar-  177 TL

Motor Silindir Hacmi: 1601 cc den 1800 cc ye kadar olan araçlar

1-3 Yaş araçlar-             2647 TL
4-6 Yaş araçlar-             2069 TL
7-11 Yaş araçlar-           1218 TL
12-15 Yaş araçlar-          743  TL
16 ve üzeri Yaş araçlar- 289  TL

Motor Silindir Hacmi: 1801 cc den 2000 cc ye kadar olan araçlar

1-3 Yaş araçlar-             4170 TL
4-6 Yaş araçlar-             3212 TL
7-11 Yaş araçlar-           1888 TL
12-15 Yaş araçlar-         1124 TL
16 ve üzeri Yaş araçlar- 444 TL

Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV oranları ise 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 TL.

En yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 TL oldu.

Özel tüketim vergisinde Otomobilin Fiyatı da Belirleyici Olacak.

Bugüne kadar araçlar için ÖTV bedelinin belirlenmesinde sadece silindir hacmi geçerliyken, yeni düzenleme ile otomobillerin fiyatı da ÖTV oranlarında etkili olacak.

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyip, ÖTV matrahı 70 bin TL’in altında kalan araçlar için %30

70 bin TL ile 120 bin TL arasındaki araçlar için %35 olacak.

Motor silindir hacmi 1600-2000 cc aralığında olan araçların ÖTV matrahı 85 bin lirayı aşmayanlar için %45.

85 bin TL ile 135 bin TL arasındakilerde ise %50 olarak uygulanacak.

Elektrikli araçlardan da ÖTV alınıyor. Elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cc  geçmeyen araçlardan ÖTV matrahı 85 bin lirayı aşmayanlar için %45

85 bin lirayı aşıp, bedeli 135 bin lirayı aşmayan araçlar için %50 olarak hesaplanacak.

Motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000-2500 cm3 aralığında olan araçlardan ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayanlar için %100 ÖTV alınacak.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)