Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ?

 Devletimiz engelli vatandaşlarımızın hayata uyum sağlaması için engelli vatandaşlarımıza bazı ayrıcalıklar tanımıştır. Bu avantajlardan bir tanesi ise  ücretler ve kazançlarında engellilik derecesine göre indirim sağlamaktadırlar.  Bugünkü yazımızda kimlerin faydalanacağını nasıl yararlanacağı hakkında bilgiler vereceğiz. Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ?

 Engelli İndirimi Nedir ?

Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ? Engellilik indirimi, çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır.

Engellilik Dereceleri Aşağıdaki gibidir

 1. Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli,
 2. Asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli,
 3. Asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli,

sayılmaktadır.

2018 Evde Engelli Bakım Parası Ne Kadar Oldu? Şartları Nedir?Nereye Başvurulmalıdır?

Engelli Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilir ?

Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indiriminden faydalanacaklar

 • Engelli ücretli,
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,
 • Engelli serbest meslek erbabı,
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
 • Basit usulde vergilendirilen engelliler

Engelli vergi indiriminden faydalanabilir.

Kısaca söyleyecek olursak. Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya  çocuğu engelli olan işçi ,memur ve serbest meslek erbabı  ayrıca basit usule vergi mükellefi  vergi indirimine başvurarak yararlanabilir.

Engelli Araç Alımında Kısıtlama Ne Kadar? ÖTV Ödemeden Ne Kadarlık Araç Alınabilir?

Sağlık Raporu Hangi Hastanelerden Alınabilir ?

Kamu Hastanaleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneler den  engellilik indiriminden faydalanmak için başvuru yapılabilir.   İlinizde bulunan büyük hastaneler tarafından bu raporlar genelde verilmektedir.  Yinede başvuracağınız hastanenin engelli olup olmadığını Kamu hastaneleri Genel Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır.

Özel Hastane Engellilik indirimi Raporu Verebilir mi ?

Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ? Engellilik raporları sadece Kamu hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı hastaneler tarafından verilmektedir. Özel hastanelerin engellilik indirimi için rapor vermeye yetkisi bulunmamaktadır.

 

Engellilik İndiriminden Faydalanmak için İlk Olarak Vergi Dairesine Başvurulur

Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ? Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler istenilen belgelerle birlikte çalışılan işyerinin bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Engelli Araç Alımında Kısıtlama Ne Kadar? ÖTV Ödemeden Ne Kadarlık Araç Alınabilir?

İstenilen Belgeler Nelerdir ?

İşçi Memur Bir Ücret Karşılığı Çalışanlar için İstenen Belgeler

Kendisi Engelli İse :

Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya eşi engelli İse;

Yüzde 90 ve Altı Engelli Oranı Olanda Araç Alımı Nasıl Olur?Şartları Nedir?Kimler Kullanabilir?Hangi Ehliyet Olmalıdır?

Serbest Meslek Erbabı veya Basit Usuller için İstenen Belgeler

Serbest Meslek Erbabı Kendisi engelli ise İstenen Belgeler

 • Başvuru formu – Dilekçe  (Dilekçe Örneğini İndirmek için Tıklayınız)
 • Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
 • T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Varsa İlgili yönetmeliğe uygun 2007 yılından sonra alınmış Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği

Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu kişi engelli ise İstenen Belgeler

 • Başvuru formu – Dilekçe  (Dilekçe Örneğini İndirmek için Tıklayınız),
 • Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi),
 • Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişilerin T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge,
 • Varsa İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği,

belgeleri gerekmektedir.

Basit Usuller için İstenen Belgeler İse

 • Başvuru formu – Dilekçe  (Dilekçe Örneğini İndirmek için Tıklayınız),
 • Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi),
 • T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Varsa İlgili yönetmeliğe uygun 2007 yılından sonra alınmış Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği,
 • Bakmakla yükümlü olduğu kişi engelli ise, Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişilerin T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi ve  Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge,

belgeleri gerekmektedir.

Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ?

Engelliler Hangi Araçları Alabilir?Aracı Kimler Kullanabilir?ÖTV Ödemeden Araç Alımı İçin Özür Oranı Kaç Olmalıdır?Araç Alım Şartları?

Bakmakla Yükümlü Kişi Ne Demektir ?

Engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı olduğu sosyal güvenlik mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan kişiler, engellilik vergi indirimi uygulaması yönünden de bakmakla yükümlü sayılmışlardır.

Bunlar Şu Kişilerdir.

 1. Eşi,
 2. 18 yaşını,  geçmemiş çocuklar,
 3. Lise Öğrenimini gören çocuklar için  20 yaşını geçmemiş çocuklar,
 4. Yüksek öğrenimde  okuyan (Üniversite) çocuklar için  25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklar,
 5. Yaşına bakılmaksızın ,  Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar,
 6. Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını”

kapsamaktadır.

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanır? Engellilik İndirimi 2017

İkinci Adımda Vergi Dairesi Rapor Almanız için Yetkili Hastaneye Sevkeder

Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ? Vergi Dairesine başvuru yaparken belgelerinizde 2007  yılından sonra alınmış mevzuata uygun rapor varsa vergi dairesi tarafından raporunuz ve diğer belgeler silsile yoluyla Merkez Sağlık Kuruluna gönderilir.

Eğer başvurunuz sırasında sağlık kurulu raporu yoksa vergi dairesi ilk olarak sizi  il içerisinde sizin uygun göreceğiniz veya siz seçmediğiniz de kendisinin uygun öreceği bir hastaneye sevk eder. İşlemleriniz hastaneden gelecek sağlık kurulu raporuna kadar durur. Rapor geldikten sonra evraklar ve raporlar birlikte silsile Merkez Sağlık Kuruluna gönderir.

**Vergi Dairesi Başvurunuzda ki Evrak ve Raporlarla Birlikte Değerlendirilmesi için  Silsileye Göre Merkez Sağlık Kuruluna Gönderir. 

Değerlendirilip Gelen Sağlık Kurulu Raporundan Sonra Vergi Dairesi Çalıştığınız Kuruma Yazı Yazar Size de Telefonla Daireye Davet Eder

Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ? Sağlık Kurulu raporu ve diğer belgelerle birlikte vergi dairesi Merkez Sağlık kuruluna gönderir. Merkez Sağlık Kurulu raporu değerlendirdirir. Bu süre yaklaşık iki aydır.  Yaptığı değerlendirme sürecinde  kişinin vergi indiriminden yararlanacağı engellilik derecesini belirler.  Kişinin yararlanacağı engellilik derecesi  ile ilgili çalışanın işyerine verilmek veya serbest meslek erbabına tebliğ edilmesi için vergi dairesine gönderir. Vergi dairesi yazı geldikten sonra  ilgili kişinin işyerine yazı yazarak yazıyı tebliğ eder.  Artık engelli kişi engelli indiriminden yararlanabilir.

2017 Engelli Vergi Rehberine Buradan Ulaşabilirsiniz 

Engellilik İndiriminden Hangi Tarih İtibariyle Yararlanılabilir ?

Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ? Engellilik indiriminden yararlanma hakkı kazandıktan sonra engellilik indiriminden hangi tarih itibariyle yararlanacağımız konusu ortaya çıkar.

Yararlanma tarihleri aşağıda ki gibi şekilde olur.

 • Vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklarca yetkili hastaneye sevk edilmeleri sonucu alınan raporların Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu engellilik indiriminden yararlandırılması gerektiği kararlaştırılanlar, rapor tarihinden itibaren engellilik indiriminden yararlandırılmaktadırlar.
 • Evvelce almış oldukları mevcut raporları ile başvuruda bulunanlar da, raporlarının Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu engellilik  indiriminden yararlandırılması gerektiği kararlaştırılanların başvuru tarihinden itibaren engellilik indiriminden yararlanabilmektedirler.

Engellilik İndirimleri Miktarı  Ne Kadar ?

Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ? Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık engellilik indirimi tutarları 2017 yılı için aşağıdaki gibidir.

 •  1. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar) 900 TL,
 • 2. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar) 470 TL,
 • 3. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar) 210 TL,

2017 Yılı Aylık Ve Yıllık Engellilik İndirimi Tutarları Ve Sağlanan Vergi Avantajı

2017 Yılı Aylık Engellilik İndirimi Tutarları Ve Sağlanan Vergi Avantajı

ENGELLİLİK DERECELERİ AYLIK
İNDİRİM TUTARLARI
AYLIK
VERGİ AVANTAJI
I. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)  900 TL  135 TL
II. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 470 TL 70,5 TL
III. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 210 TL 31,50 TL
*** Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.

Şeklindedir.

2018 Engellilik İndirimleri Miktarı  Ne Kadar ?

Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ? 2017 Yılı oranları yukarıda verilmiş olup  2018 Yılında ise yeniden değerleme oranı olan %14,47 oranında arttırılacaktır.

2018 Yılı Oranları da Aşağıda ki Gibi Olacaktır.

 •  1. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar) 1030 TL,
 • 2. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar) 538 TL,
 • 3. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar) 240 TL,

Şeklinde olacaktır.

2018 Yılı Aylık Ve Yıllık Engellilik İndirimi Tutarları Ve Sağlanan Vergi Avantajı ise Aşağıda ki Gibi Olacaktır.

ENGELLİLİK DERECELERİ AYLIK
İNDİRİM TUTARLARI
AYLIK
VERGİ AVANTAJI
I. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)  1030 TL  154,50 TL
II. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 538 TL 81 TL
III. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 240 TL 36 TL
*** Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.

 

 1 Yorum "Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ?"

 1. Pingback: 2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu 2018 Fatura vermeme cezası

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)