Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır?Süresi Ne Kadardır?

Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır?Süresi Ne Kadardır? Esnaf olan birisinin bilindiği gibi sabit bir adresi olur.Ancak,herhangi bir vergi dairesine bağlı mükellef her zaman aynı iş yerinde durmayabilir.Bazen iş yeri sahibiyle anlaşmazlık yüzünden, bazen kiranın fazlalığından ve bazen de pazarını değiştirmek düşüncesiyle adres değişikliği yapılır.Her resmi işte olduğu gibi iş yeri adres değişikliğinde de bazı prosedürler vardır.Bunlardan birisi de vergi dairesine bildirimde bulunmaktır.Peki bu adres değişikliği bildirimi nasıl olur? Vergi dairesine hangi evrakları getirmek gerekiyor?Ayrıca bildirimde bulunmak için belli bir süre var mıdır? Tüm bunların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Adres Değişikliği İçin Taşınma Olmalı Mıdır?

Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır?Süresi Ne Kadardır? Adres değişikli kısa ve öz tanımıyla işyeri adresinin bir yerden başka bir yere taşınmasıdır.Yani belli bir adreste işlerini yürüten gerçek veya tüzel kişi adres değiştirebilir.Tabi bu değişikliğin vergi dairesi tarafından işlenebilmesi için eski adresin terk edilmesi ve yeni adreste faaliyete başlanılmış olması gerekiyor.Bu şartlar yerine getirilirse vergi dairesine adres değişikliği bildirimi yapılır.Yoksa bunlar gerçekleşmezse, vergi dairesi tarafından yapılan yoklamada adres değişikliği işlemi yapılmaz.

Adres Değişikliği İçin Vergi Dairesine Hangi Evraklar Getirilmelidir?

Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır?Süresi Ne Kadardır? Adres değişikliğini yapacak olan tüzel kişi veya gerçek kişi mükellefler mutlaka bir dilekçe yazmalıdır.Bu dilekçeye ek olarak ise bazı evrakların eklenmesi gerekir.Bu evraklar tüzel kişilerde farklı, gerçek kişilerde farklı olur.Önce gerçek kişiden bahsedelim.Yazılan dilekçeye ek olarak yeni iş yeri kira ise kira kontratı eklenir.Eğer kendi mülkü ise tapunun bir fotokopisi eklenir.Gerçek kişilerde sadece bu evrak yeterlidir.Tüzel kişilerde ise dilekçeye ek olarak yine kira kontratı veye tapu fotokopisi lazımdır.Bunun haricinde gerçek kişilerden farklı olarak genel kurul kararı da gereklidir.Genel kurulda adres değişikliği ile ilgili kararın alınmış olması gereklidir.

Dilekçede Hangi İfadelerin Olması Gereklidir?

Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır?Süresi Ne Kadardır? Yukarıda da belirttiğimiz gibi dilekçe olmazsa olmaz evrakların başında gelir adres değişikliği için.Peki dilekçede hangi ibareler bulunmalıdır?Dilekçede bulunması gereken ifadeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

-mükellefin eski adresi, yani hangi adresten taşındığı,

-mükellefin yeni adresi, yani hangi adrese taşındığı(varsa adres numarası),

-hangi tarih itibariyle yeni adresine taşındığı,

-mükellefin imzası, eğer tüzel kişi ise şirketin kaşesi,

-yeni taşındığı adres eski adresle aynı vergi dairesi sınırları içinde değilse, hangi vergi dairesi sınırları içinde olduğu

belirtilmelidir.

Bildirim Ne Zaman Yapılır?

Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır?Süresi Ne Kadardır? Her şeyde olduğu gibi adres değişikliği bildiriminde de olduğu gibi belli bir süre vardır.Bu süre 30 gündür.Yani 30 gün içinde adres değişikliği bildirimi dilekçesi ilgili ergi dairesine verilmelidir.Peki 30 günün sonunda verilse ne olur? Süre sonunda verilmiş olursa vergi dairesi bu dilekçeyi alır.Ancak geç bildirimden dolayı mükellefe geç bildirim cezası kesilir.

Vergi Dairesi Dilekçeyi Aldıktan Sonra Dilekçeyi Hemen İşleme Koyar Mı?

Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır?Süresi Ne Kadardır? Vergi dairesi kendisine gelen dilekçeyi önce evrak kayıta sokar.Yani bir anlamda evrağı kayıt altına almış olur.Daha sonra ise kayıt servisinden bu evrak sicil yoklama servisine gelir.Sicil yoklama servisi buna istinaden ilgili yoklama çıkar.Yoklama ekipleri dilekçede belirtilen adrese giderek iş yerinin faal yani açık olup olmadığına bakar. İş yeri eğer açıksa gerekli yoklama tutulup bu yoklamanın bir nüshası ilgili mükellefe verilir.Daha sonra ise sicil servisi yeni adresi sisteme girerek adres değişikliği işlemi yapılmış olur.Şayet, yoklamada kapalı olduğu görülürse yoklamaya istinaden adres değişikliği işlemi yapılmaz.Bu durum da mükellefe bildirilir.1 Yorum "Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır?Süresi Ne Kadardır?"

  1. Pingback: Vergi Borcu Nereye Ödenir?Vergi Dairelerinde Kredi Kartı Geçer Mi?

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)