Askerlik Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?Yoklama Kaçağı-Bakaya Cezaları 2018?

Askerlik Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?Askerlik para cezası ödeme?Askerlik para cezası nereye ödenir?Erken ödemeden ne kadarlık bir erken ödeme indirimi yapılır?yoklama kaçağı,asker kaçağı veya bakaya durumunda olanlar ne kadar ceza öder?askerlik para cezasını ödemezsem ne olur?Askerlik  para cezasına af var mı?2018 yılı askerlik para cezası ne kadar oldu? cezaya taksit yapılır mı?

Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

oklama Kaçağı ve Bakaya Nedir?

Askerlik Para Cezası Ödenmezse Ne Olur? Askerlik yoklaması kişinin eğitimi, yaş ve sağlık durumu ve askerliğe uygun olup olmadığının yapılmadığı ön incelemedir. Yükümlüler yoklama süreleri içinde yoklamalarını yaptırmazlarsa yoklama kaçağı durumuna düşmektedirler. Yoklama kaçağı olan kişiler askerlik kanununa göre cezalandırılırlar.Bakaya suçu kişinin süreler içinde sevk işlemlerini yapmaması ya da süresinde yapılmış sevk işlemi sonunda birliğine teslim olmaması sonunda ortaya çıkan bir durumdur.

Yoklama Kaçağı veya Bakaya Durumundakilerin Cezası Ne Kadar?

Askerlik Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?  Eğer bir kişi yoklama kaçağı veya bakaya durumunda ise bunun cezası yıllara göre farklılık gösterir. Bunu açacak olursak, kişi 1 yıla kadar farklı ceza alır, 1 yıldan sonra her ay için farklı ceza alır.1 yıla kadar,yoklama kaçağı kendiliğinden gelir veya yakalanarak gelirse 118 TL ceza öder. 1 yıldan sonra ise ne kadar ceza yiyeceği aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

1111-86/2 YOKLAMA KAÇAKLARI VE 1111-89 BAKAYA DURUMUNDAKİLER

SÜRE (1 YILDAN SONRA)

KENDİLİĞİNDEN GELENLER YAKALANARAK GETİRİLENLER

0 AY – 4 AY

296 TL

1.187 TL

4 AY – 1 YIL

593 TL

2.376 TL

1 YIL-2 YIL

890 TL

3.564 TL

2 YIL-3 YIL

2.079 TL

5.943 TL

3 YIL-4 YIL

3.268 TL

8.320 TL

4 YIL-5 YIL

4.456 TL

10.696 TL

5 YIL-6 YIL

5.645 TL

13.073 TL

6 YIL-7 YIL

6.833 TL

15.450 TL

7 YIL-8 YIL

8.022 TL

17.829 TL

8 YIL-9 YIL

9.211 TL

20.206 TL

9 YIL- 10 YIL

10.399 TL

22.583 TL

10 YIL-11 YIL

11.588 TL

24.960 TL

11 YIL- 12 YIL

12.776 TL

27.337 TL

12 YIL- 13 YIL

13.965 TL

29.715 TL

13 YIL – 14 YIL

15.154 TL

32.092 TL

14 YIL – 15 YIL

16.342 TL

34.469 TL

15 YIL- 16 YIL

17.531 TL

36.846 TL

16 YIL – 17 YIL

18.719 TL

39.223 TL

17 YIL – 18 YIL

19.908 TL

41.601 TL

18 YIL- 19 YIL

21.097 TL

43.978 TL

19 YIL-20 YIL

22.285 TL

Askerlik Para Cezası Nereye Ödenir?

Askerlik Para Cezası Ödenmezse Ne Olur? Askerlik para cezası için vergi dairesine resmi bir yazı ile kişinin ceza yediği açıkça belli edilmelidir.Bu resmi yazı ise, ceza yiyen kişinin ikametgahının olduğu yer vergi dairesine gönderilir.İlgili vergi dairesi ise bu cezayı sisteme işler.Daha sonra bu borç kişinin karşısına her zaman çıkar.Kişi eğer bu borcu ödeyecekse herhangi bir vergi dairesine gidip T.C. kimlik numarasını söyleyerek ödeyebilir.Ayrıca ilgili vergi dairesinden taksit de yaptırabilir.

Askerlik Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Askerlik Para Cezası Ödenmezse Ne Olur? Kesinleşmiş olup (itiraz edilmemesi, ortadan kaldırılmaması sonucunda) süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu’na göre tahsil edilmektedir. Bu usulde para cezası borcu vergi dairesine intikal etmekte, kişi ömür boyu takip edilmekte, alacağın tahsili için maaş haczi, taşınır, taşınmaz haczi, banka ve sair kurumlardaki alacakların, mevduatların haczi gibi her türlü yöntem, bir icra dosyası bulunmadan yürütülebilmektedir. Dolayısıyla böyle bir borcun tahsil edilememesi, sona ermesi, takipten vazgeçilmesi gibi bir ihtimal yok denecek kadar azdır.

Asker Eşine Yapılan Yardımlar Neler?Asker Ailelerine Maaş Ne Kadar 2018?

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)