Bağ Kur Affı 2018.Geriye Dönük Bağ Kur Düzenlemesi Nasıl Olacak 2018?

Bağ Kur Affı  2018.Tarımsal nitelikli 4/b sigortalıları hariç olmak üzere Bağ-Kur sigortalısı olması gerektiği halde Bağ-Kur sigorta kaydını 01.10.2008 tarihine kadar SGK’ya başvurarak kayıt yaptırmayanların bağkur sigorta başlangıç tarihi olarak 01.10.2008 tarihi kabul ediliyor.  Bağkur başlangıç tarihinin Bu şekilde kabul edilmesi 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 01/10/2008 tarihinden önce zorunlu bağkurlu olma şartlarını taşıdığı halde süreyi kaçırıp kayıt yaptırmayanlar için büyük bir mağduriyet yaratıyor.   Kimler Bağkurlu olmak zorunda?  Kimler Geriye dönük bağkur kaydı yaptırmaya hakkı vardır ? Geriye dönük bağkur kaydı için neler yapılması gerekir ? 2018 Yılında Bağkur  Sigorta prim borç affı olacak mı ? Geriye dönük bağkur kaydı için hükümet düzenleme yapacak mı ? sorularına cevap vermeye çalışacağız. 2018 Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı 2018 Bağkur Affı Olacak mı?

Bağ Kur Kaydını Kimler Yapmak Zorundadır?

 Bağ Kur Affı 2018. 5510 Sayılı Kanuna göre bağkur kaydı yaptırması gerekenler aşağıda ki gibidir:

  • Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar ( Nakliyeci, İşyeri sahibi, Serbest meslek erbabı olan doktor avukat muhasebeci vb,)
  • Vergi Kaydından muaf olan ancak esnaflık yapan kişiler ( Bunlar Vergiden muaf esnaflardır),
  •  Şirket ortakları
  • Çiftçiler
  • Muhtarlar

Kanunen eski adıyla bağkur,  yeni adıyla kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar sigortalılık kaydını yaptırmak zorundadır.

Bağkur Başlangıç Bildirimini Hangi Kurumlar Yapar ?

2018 bağkur Affı . 2018 Geriye Dönük Bağ kur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı ? Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, bağlı bulundukları vergi dairesi, meslek odaları ve diğer kuruluşlara verilmiştir. Bu kapsamda;

  1. Gelir vergisi mükellefi olanlar ilgili vergi dairesince,
  2. Gelir vergisinden muaf olanlar, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince,
  3. Şirket ortakları; durumlarına göre ticaret sicil memurluğunca ya da şirket yetkililerince

Çalışmaya başladıkları ve bu kuruluşlara tescillerinin yapıldığı tarihten on beş gün içinde “sigortalı işe giriş bildirimi” ile Kuruma bildirilir. Bununla birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında faaliyette bulunanların bu faaliyetlerini ilgili Kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belge ile belgelemek kaydı ile sigortalılık başvurularına engel bir durum bulunmamaktadır.

Kimler geriye Dönük Bağkur Kaydı Yaptırma Hakkına Sahiptir ?

BağKur Yapılandırma 2018. Zorunlu Bağ kur uygulaması 1985 yılında başladı.  5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01/10/2008 tarihine kadar kanıtlayıcı belgelerle SSK’ya başvurdukları tarihte yukarıda sayılan kişiler için bağ kur kaydı geriye dönük yapılabiliyordu. Bu tarihten sonra  geriye dönük bağ kur kaydı yapılmadı.  Başvuranların ise talepleri reddedildi. Son durum ise yargıtay kararları nedeniyle yapılan bazı düzenlemeler sayesinde bazı kesimler için tevsik edici belgeleri getirdikleri takdirde geriye dönük bağ kur kaydı yaptırma hakkı veriliyor.

Günümüzde Kimler Geriye Dönük Bağkur Kaydı Yaptırma İmkanı Bulunuyor  ?

BağKur Borç Sildirme 2018. Geriye dönük olarak  Bağkur kaydında çiftçilerde problem yaşanmıyor. 1994 yılına kadar geriye dönük kayıt yaptırabiliyorlar. Kayıt yaptırabilmek için, Tarım Bağ-Kur sigortalılarının geriye dönük kayıt yaptırabilmeleri için 01.04.1994’ten 01.10.2008’e kadar Bağ-Kur prim kesintisi yapılmış ürün satmış olanlar belgeleriyle başvurarak diledikleri zaman geriye dönük bağkur tescil kaydı yapabiliyor.   Geriye dönük kayıt yaptırmak isteyenler bu belgeleri genel itibari ile Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumlardan bulabiliyorlar.

2016/20 sayılı Genelge ile Getirilen İstisnalar Nelerdir ?

Bağ Kur Affı 2018.Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmalarından dolayı mülga 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayıldıkları halde, 1/10/2008 tarihine kadar Kuruma müracaat ederek kayıt ve tescilini yaptırmayan ancak 1/10/2008 tarihinden önce doğru Bağ Kur numarası üzerinden Kurum hesaplarına intikal etmiş olan prim ödemelerine göre sigortalılığının başlatılmasını talep edenlerin ticari faaliyetlerinin başladığı tarih itibariyle 1/10/2008 tarih öncesi sigortalılıkları başlatılacaktır.

2018  Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı ?

Bağ Kur Affı 2018. SGK tarafından yayınlanan 2016/20 Sayılı genelge ile geriye dönük bağkur kaydı yapılsada bu kayıt sınırlı bir kesim için geçerli olması nedeniyle genel kapsamlı bir düzenleme yapılması gerekir. Hükümet Hazineye ve SGK’ya büyük bir getireceğini düşündüğünden genel kapsamlı bir düzenlemeden kaçınmaktadır.

 

2018 BAĞKUR Borç Affı Var Mı?

Ülkemizde birçok kişi Bağkur borç affı bekliyor. Şuanda buna ilişkin herhangi bir müjde verilmiş değil. Eski çalışma bakanı Mehmet Müezzinoğlu 12 aydan fazla borcu olan kişilerin borcunun silineceği ve silinen dönemlere ait hizmetlerin ise dondurulacağını açıklamış, bu haber birçok vatandaşımızı mutlu etmişti. Bu açıklamadan sonra herhangi bir somut adım atılmadı. 2018 Yılından itibaren hem erken seçim dedikoduları, erken seçim olmasa bile  2019 yılında hem yerel hemde Yeni sistem Cumhurbaşkanlığı seçimi olması nedeniyle ülkemizin seçim havasına gireceğinden dolayı konuyla ilgili yasal düzenleme yapılabilmesi için bireysel çabalardan çok STK lar aracılığıyla hükümete baskı yapılarak yasal düzenleme yapılmasını sağlamaktadır.

Yoksa hükümet bu düzenlemeye çok sıcak bakmaktadır. Şu anda hükümetin gündeminde düzenleme ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmaktadır. 2018 Bağkur kaydı düzenlemesi ile ilgili hükümetin şu anda bu konuyla ilgili yasal bir düzenlema çalışması mevcut değildir. Ancak önümüzün seçim olması nedeniyle Sivil toplum kuruluşlarının bu konuyu gündeme getirmesi ile  baskı oluşturması sonucu yasal düzenleme yapılması imkansız değildir.

 

2017 Kira Geliri için 2018 Yılında Beyanname Ne Zaman Verilecek Ne Kadar Vergi Ne Zaman Ödenecek ?

 

 7 Yorum "Bağ Kur Affı 2018.Geriye Dönük Bağ Kur Düzenlemesi Nasıl Olacak 2018?"

  1. Pingback: Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi.

  2. Pingback: Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak Taşerona Kadro Başvuruları Başladı mı

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)