Basit Usul Beyannamelerinde Sekiz Bin TL İndirim 2018 Yılında Ne Kadar Oldu ?

Basit Usul 8 bin Lira Kazanç İndirimi 2018 yılında dadevam edecek mi 2018 yılı basit usul kazanç indirim tutarı ne kadar oldu ? 2018 Basit Usul 8 bin lira kazanç indirimi için şartlar nelerdir ? 2018 Basit Usul 8 bin lira kazanç indirimi için neler yapılması gerekmektedir ? gibi konularla ilgili açıklamalar yapacağız. Basit Usul Beyannamelerinde Sekiz Bin TL İndirim 2018.

Basit Usul Beyannamelerinde Sekiz Bin TL İndirim 2018 Yılında Ne Kadar Oldu ? 2018 Yılının Şubat ayında  Basit usul yönünden mükellef olanlar  2017 yılına ait Kazançlar için Beyanname vermek zorundadırlar. 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak. Yürürlüğe giren 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la.  Basit usulde vergilendirilen mükelleflere beyannamelerinden 8 bin lira kazanç indirimi hakkı getirilmişti. Basit Usul yönünden kayıtlı mükellefler 2017 Yılında verdikleri Basit usul beyannamelerinden kazançlarından 8 bin lira düşerek beyannamelerini verdiler.   Yapılan değişiklik bir yıl için geçerli olmayıp sürekli uygulanacak bir indirimdir.   2017 Yılında verilen beyannamelerinden indirim tutarı olan 8 bin lira  her yıl  yeniden değerleme oranı tutarında arttırılarak uygulanacaktır. 2018 Yılında basit usul beyannamesi verecekler 8 bin lira indirimi yeniden değerleme oranında arttırılmış tutarı indirebileceklerdir.

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018? İş yerinin Metrekaresi Ne kadar Olmalıdır?

Basit Usul Beyannamelerinde Sekiz Bin TL İndirim 2018 Kimler Yararlanabilir ?

Basit Usul Beyannamelerinde Sekiz Bin TL İndirim 2018 Yılında Ne Kadar Oldu ? Konuyla ilgili  Yasal düzenlemenin açıklaması için olarak Gelir İdaresi Başkanlığı 05/05/2016 tarihinde 292 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınladı. Bu tebliğe göre 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (15) numaralı bent hükmü uyarınca, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler kazanç indirimi uygulamasından faydalanabilir.

Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 Türk liralık indirimden birlikte yararlanamazlar.

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerden genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 Türk liralık indirime ilişkin şartları birlikte taşıyanlar, söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirler.

Kimler Basit Usul Olamaz?Basit Usul Olamayacak Meslekler Nelerdir?

 Basit Usul Beyanname 8 Bin Lira Kazanç indiriminin Şartları Nelerdir ?

  •  İndirim, 1/1/2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanır. Dolayısıyla, indirim 2016 yılına ait kazançlara ilişkin olarak 2017 yılında verilecek beyannamede dikkate alındı.  Bu yıldan sonra verilecek tüm beyannamelere de uygulanacağından 2017 yılı kazançları için 2018 yılında verilecek olan basit usul beyannamesinde de uygulanacak.

Sadece Basit Usul Ticari Kazancına Uygulanabilir

  • Söz konusu indirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına uygulanacak olup beyana tabi diğer gelir unsurlarının da bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmaz. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8.000 Türk lirasının altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilmez.  Konuyla ilgili örnek verecek olursak. Basit usul mükellefin Basit usul işyerinin yanında kira geliri de bulunmaktadır.  Basit Usul Ticari kazancı 4000 Lira, Kira geliri de 5000 lira kabul edersek . Kişi sadece  ticari kazanç tutarı olan 4000 lirayı indirecek kira geliri için herhangi bir indirim uygulamayacaktır.

Basit Usul Nedir?Kimler Basit Usul Olabilir?Basit Usul Olmanın Şartları Nedir?

Yıl İçerisinde Gerçek Usule Geçenler Bu İndirimden Faydalanamazlar

  • Basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir nedenle takvim yılı içerisinde gerçek usule geçmeleri durumunda, 8.000 Türk liralık indirimden yararlanmaları mümkün değildir. Ayrıca, gerçek usule geçen mükellefler genç girişimci istisnasına ait diğer şartları taşısalar dahi ilk defa mükellefiyet tesis edilme şartı ihlal edilmiş olduğundan, söz konusu istisnadan da yararlanamazlar.
  •  İndirim tutarı, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) “Gelir Bildirimi” bölümünün ilgili satırında gösterilir. Öte yandan, söz konusu indirim tutarı basit usulde tespit edilen ticari kazancın yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Eki”nde yer alan “Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim” bölümünün ilgili satırında gösterilir.

Potansiyel Vergi Numarası Nedir?Apartman ve Dernek İçin Potansiyel Vergi Numarası Dilekçe Örnekleri

2018 Yılında Basit Usul Kazanç Tutarı Olan 8 Bin Lira Ne Kadar Olacak ?

Basit Usul Beyannamelerinde Sekiz Bin TL İndirim 2018 Yılında Ne Kadar Oldu ? 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak. Yürürlüğe giren 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la.  Basit usulde vergilendirilen mükelleflere beyannamelerinden  kazanç indirimi olarak düşecekleri 8 bin lira  tutarı  her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacaktır. 8 Bin lira 2017 yılında verilecek beyannamelerde geçerlidir. 2018 yılında bu tutar  Yeniden değerleme oranı olan %14,47 oranında arttılarak 9.150 TL olması beklenmektedir. Net miktarlar daha açıklanmamış olup açıklanınca tutarları sitemizde bulabilirsiniz.

Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır?Süresi Ne Kadardır?

 

 4 Yorum "Basit Usul Beyannamelerinde Sekiz Bin TL İndirim 2018 Yılında Ne Kadar Oldu ?"

  1. Pingback: Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi.

  2. Pingback: Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)