Basit Usul Kalkıyor.Yerine Hangi Sistem Gelecek?

Basit Usul Kalkıyor. Basit usul kalkıyor mu 2018. Basit usulden kimler yararlanabilir?Hangi meslekler basit usul kapsamında değildir.Yıllık 9000 TL istisna tutarına basit usul vergiyi kimler vermeyecek?Basit usul olmanın özel ve genel şartları nelerdir?2018 yılı basit usul olma hadleri nedir?Başbakan basit usullerle ilgili müjdeyi verdi.Basit usuller vergi vermeyecek mi?Basit usul vergilendirme ne zaman kalkacak? Yerine hangi sistem gelecek?

Yukarıda yazılanlar ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.

Basit Usule Tabi Esnaf Vergi Vermeyecek

Basit Usul Kalkıyor. Başbakan Binali YILDIRIM bugün basit usulleri ilgilendiren bir konuda açıklama yaptı.Bu açıklama adeta basit usuller için müjde oldu.Mevcut durumda basit usuller gerçek usule göre daha az vergi ödüyorlar.Bu yüzden yeni işe başlayan birisi gerçek usulde vergilendirmeden çok basit usulde vergilendirmeyi istiyor.Tabi basit usul için bazı şartlar bulunmaktadır.Herkesin isteğine göre basit usul olmuyor.Bu şartlarla ilgili Basit Usul Nedir? Şartları Nelerdir? yazımıza tıklayabilirsiniz.Başbakan YILDIRIM ise basit usulle ilgili radikal bir değişiklikten bahsederek basit usule tabi mükellefin vergi vermeyeceğini söyledi . Başbakanın açıklamaları şu şekilde:’‘Daha önce hükümet nezdinde yaptığımız görüşmelerde yıllık geliri 8 bin liranın altında olan esnafımız basit usule tabi tutulmuştu. Bu usule tabi esnafımızın ülke ekonomisine katkısı yüzde 0.5 oranında. Yani yüzde bir bile değil. Bizde bu oranın tamamen kapsam dışı bırakılması talebinde bulunduk. Başbakanımızda bunun çalışmasının yapılması için Maliye Bakanlığına talimatlarını verdi” dedi.Bu açıklamadan sonra bu uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğini söyleme şu an için zor.Ancak en kısa zamanda bunun uygulanacağı düşüncesindeyiz.

Basit Usuller İçin Yıllık 9000 TL Kazanç İstisnası Bulunuyor

Basit Usul Kalkıyor.Basit usullerin daha az vergi verdiğini söylemiştik.Ama yine de öyle meslekler var ki kazandığını vergiye verse bir şey kazanamayacak şekilde.Bunun farkında olan hükümet yetkilileri ise bu duruma önlem almak için 2017 yılında bazı uygulamaları yürürlüğe koydu.Buna göre, 2017 yılında yıllık kazancı 8000 TL ve altında olan basit usul mükellefler vergi vermedi.Bu uygulama çoğu esnafa can suyu şeklinde yansıdı.Bu uygulamanın 2017 ile sınırlı kalacağı düşünülmüştü.Ancak hükümet bu desteğin diğer yıllar da geçerli olacağını söyledi.Hatta 2018 yılı için rakamları da açıkladı.Buna göre, basit usule tabi bir mükellef esnafın 2018 yılı yıllık kazancı 9000 TL  veya daha düşükse vergi vermeyecek.Bununla ilgili 2018 Basit usul Mükellefler 9 Bin Lira Kazanç İstisnasından Nasıl Yararlanacaklar ?yazımıza tıklayabilirsiniz.

Hangi Meslekler Basit Usul Olamaz 2018?

Basit Usul Kalkıyor.Basit usul verginin kaldırılması gerçekleşirse hemen hemen herkes vergi ödememek için basit usul olmak isteyecektir.Sonuçta kimse daha fazla vergi ödemek istemeyecektir.Ancak kanunda açıkça belirtilen meslekler vardır ki bunlar ne şekilde olursa olsun basit usul olamazlar.Yani bu meslekler sadece gerçek usulde vergiye tabi olmak zorundadır.Peki bu meslekler nelerdir:

 1. Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları;
 2. İkrazat işleriyle uğraşanlar;
 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar;
 4. 193 Sayılı gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler. İle bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar;
 5. Sigorta prodüktörleri;
 6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler;
 7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar;
 8. Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç);
 9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları. Kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler;
 10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri  (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç);
 11. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere.  İl ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil). Belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)