Basit Usul Mükellefler 2018’de Kaç Liraya Kadar Vergi Ödemeyecekler ?

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemeyle genç girişimcilere ve  ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere yeni avantajlar getirmişti.  Bu avantajlar bir tanesi de Basit usullerin yıllık vermiş oldukları beyannamenin matrahından  8 bin liraya kadar vergi ödememe hakkıydı. Bu tutar 2018 yılı için Dokuz bin lira oldu. Dokuz Bin lira indiriminden nasıl yararlanılır? Şartları Nelerdir ? 2018 Dokuz Bin Lira Kazanç İndiriminden Kimler faydalanabilir ? 2018 Dokuz Bin Lira Kazanç indiriminden Yararlanmak için Nereye Başvurulması gerekir ? 2018 Dokuz Bin Lira Kazanç İndiriminden Ne zaman indiriminden yararlanılır ? Basit Usul Mükellefler 2018’de Kaç Liraya Kadar Vergi Ödemeyecekler ?

Basit Usul Nedir?Kimler Basit Usul Olabilir?Basit Usul Olmanın Şartları Nedir?

Dokuz Bin Liraya Kadar Vergi Ödemeyecek Kimler ?

Basit Usul Mükellefler 2018’de Kaç Liraya Kadar Vergi Ödemeyecekler ? 193 Sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (15) numaralı bent hükmü uyarınca, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 2018 Yılında 9.000 Türk liralık indirim uygulanır. Özetle Basit usuller yararlanır ve 2018 yılında basit usul mükellefler 9 bin liraya kadar kazançları için vergi ödemeyecekler.  Sadece damga vergisi ödeyecekler.

Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ?

Basit Usullere Getirilen Dokuz Bin Liraya Kadar Vergi Ödememe Uygulaması Ne Zaman Başladı ?

Basit Usul Mükellefler 2018’de Kaç Liraya Kadar Vergi Ödemeyecekler ? Basit Usul mükelleflerin   bu yıl dokuz bin lira olan kazanç indirimi uygulaması 2016 yılında yapılan 6663 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile getirilmiştir. İlk uygulaması ise 2016 yılı kazanç beyannamelerinin verildiği dönem olan 2017 yılı şubat ayında verilen beyannamelerinden 8 bin lira olarak uygulanmıştır.

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018? İş yerinin Metrekaresi Ne kadar Olmalıdır?

Basit Usul Mükellefler Dokuz Bin Liraya kadar Vergi Ödememek için Başvuru Yapılması Gerekli mi ?

Basit Usul Mükellefler 2018’de Kaç Liraya Kadar Vergi Ödemeyecekler ? Basit Usul mükellefler Dokuz bin liraya kadar vergi ödememek için herhangi bir yere başvurmalarına gerek yoktur.  Sadece 1 Şubat 2018 ile 26 Şubat 2018 tarihleri arasında verecekleri beyannamelerinde  Gelir vergisi kanunun 89. maddesinin 15 . bendi indirim bölümüne  kazanç indirimi tutarı olan 9 bin TL’yi yazmanız yeterli olacaktır.  Bu indirim tutarını gerekli bölüme beyannamenizi kim veriyorsa o kişi yazacaktır.

Kimler Basit Usul Olamaz?Basit Usul Olamayacak Meslekler Nelerdir?

Basit Usul Mükellefler Dokuz Bin Liraya Kadar Vergi Ödememe Uygulamasından ne Zaman Faydalanırlar ?

Basit Usul Mükellefler 2018’de Kaç Liraya Kadar Vergi Ödemeyecekler ? Basit Usul mükellefler bu indirimden herhangi bir başvuru yapmadan basit usul beyanname verme ayı olan şubat ayında yararlanabilir.  Basit Usul mükellefler 2017 yılı kazançları için 2018 yılı şubat ayının 26’sına kadar beyanname verirler . 2017 Yılında elde etmiş oldukları kazançlarından 9 bin lirası için vergi ödemezler. 9 Bin liranın üstünde elde etmiş oldukları kazançlar için vergi öderler.

292 Sayılı Gelir Vergisi tebliğine Buradan Ulaşabilirsiniz

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)