Basit Usul Nedir?Kimler Basit Usul Olabilir?Basit Usul Olmanın Şartları Nedir?

Basit Usul Olmanın Şartları Nedir? Vergi mükellefi olacak kişiler, mükellef olmadan önce nasıl vergi vereceğini düşünmek zorundadır. Bir anlamda ona göre iş yeri açar veya açmaz. Çünkü mükellef olacak kişi ne kadar kazanacağı ve ne kadar gideri olacağının dışında bir de ne kadar vergi vereceğini düşünür. Mükellef olacak kişi, eğer gerçek usulde vergi verirse daha çok, basit usulde vergi verirse daha az vergi vereceğini bilir. Tabi hangi vergiye tabi olunacağı mükellefin isteğine bağlı bir şey değildir. Bunun için belli başlı şartlar vardır. Bizler de bu vergilendirmeden basit usulde vergilendirme konusuna değineceğiz.

Basit Usul Nedir?

Basit Usul Olmanın Şartları Nedir?  Bilindiği gibi iki tür vergilendirme vardır.Birincisi gerçek usul ,ikincisi basit usul. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu vergilendirme kişinin isteğine bağlı değildir. Sadece ne iş yapacağına veya hangi şartlar altında iş yer açacağına bağlıdır. Eğer şartları el veriyorsa basit usul olur , vermiyorsa gerçek usul olur. Peki basit usulün anlamı nedir?Kanunda yer alan ibareye göre,Basit usul veya basit usulde ticari kazanç;bir hesap dönemi içerinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki farktır. Bunu daha ayrıntılı şekilde aşağıda anlatmaya çalıştık.

Basit Usul Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Basit Usul Olmanın Şartları Nedir?  Basit Usul olmak için 2 ana şartı yerine getirmek gereklidir.Bunlardan birisi özel şartlar , ikincisi ise genel şartlar.Bu iki şartın aynı anda yerine getirilmesi gerekir.Mesela özel şartları yerine getiren genel şartları yerine getirmezse basit usulden yararlanamaz.Peki nedir bu özel şartlar ve genel şartlar?Bu şartlar vergi usul kanunda yayınlandığı gibi aşağıda belirtilmiştir:

Genel Şartlar

  1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak. (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz.  Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)
  2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 2017 Yılı için 6.500 TL diğer yerlerde 4.300 Lirayı aşmaması gerekir.

Özel Şartlar

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2017 takvim yılı için 90.000 TL’yi  veya yıllık satışları tutarının  2017 takvim yılı için 130.000 TL’yi  aşmaması,
  2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının  1.1.2017 tarihinden itibaren 43.000 TL aşmaması.
  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının  1.1.2017 tarihinden itibaren 90.000 TL.  aşmaması gerekir.

Basit Usulde Vergi Veren Birisinin Avantajı Ne Olur?

Basit Usul Olmanın Şartları Nedir?  Basit usulde vergi veren birisi gerçek usule göre vergi veren birisine göre bazı yönlerden avantajlıdır.Bunlardan en önemlisi maddi avantajdır.Yani az vergi verirler.Bunun sebebi, basit usul mükellef gelir vergisi vermez,stopaj vermez,katma değer vergisi vermez.Sadece yılda bir kez basit usul ticari kazanç vergisi verir.Bu da az bir miktardır.Ayrıca. basit usulde olan mükellef defter tutmaz.Bu da demek oluyor ki defter tutması için muhasebeciye para da vermez.Sadece esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmaları yeterlidir.Ayrıca bir muhasebeciye gerek yoktur.

Basit Usul Mükellef Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmak Zorunda Mı?

Basit Usul Olmanın Şartları Nedir?  Normal şartlarda gerçek usulde vergi veren birisi ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır.Bu cihazı başlamadan itibaren 30 gün içinde almak zorundadır.Ancak basit usul vergi veren birisi bu cihazı almak zorunda değildir.Ama isteğe bağlı olarak alabilirler.Kısacası zorunlu değil isteğe bağlıdır.Bu durum bile basit usulün avantajlarından birisi olarak kabul edilebilir.

Kimler Basit Usul Olur Kimler Basit Usul Olamaz 2018 ?

 

 

 

 2 Yorum "Basit Usul Nedir?Kimler Basit Usul Olabilir?Basit Usul Olmanın Şartları Nedir?"

  1. Pingback: KDV İadesi Nedir Kimler Alabilir Gerekli Belgeler Nelerdir

  2. Pingback: Kimler Basit Usul Olamaz?Basit Usul Olamayacak Meslekler Nelerdir?

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)