X

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018? İş yerinin Metrekaresi Ne kadar Olmalıdır?

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018? Bu yazımızda, iş kurmak isteyen ve vergi mükellefi olmak isteyen herkesin merak ettiği bir konu hakkında sizleri bilgilendireceğiz.İş yeri açmak isteyen birisi ilk olarak ya gerçek usulde vergi mükellefi olur yada basit usulde vergi mükellefi olur.Tabi bu durumda herkesin isteyeceği vergilendirme yöntemi de basit usul olacağı kesin.Basit usulün adı üstünde basit şartları olduğundan her mükellef olmak isteyen bu vergi yöntemine tabi olmak ister.Ancak bilindiği gibi bunun da şartları vardır.Bu şartlardan belki de en önemlisi kira şartıdır.Peki 2018 yılı için, basit usulde mükellef olmak isteyen birisi ne kadar kira ödemesi gerekir?Hangi miktarın üzerinde kira ödenirse gerçek usulde vergi verilir? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları Nelerdir ?

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018?

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2.  İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli kanunda belirtilen miktarların altında olması gerekir.

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olmamak.

Basit Usul Olmanın Özel Şartları Nelerdir ?

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018?

 • Basit usul mükelleflerin, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işleyerek satmaları halinde yıllık alım tutarları kanunda belirtilen limitleri  geçmemelidir. Bunları satmaları halinde ise yine kanunda belirtilen limitleri geçmemelidir.
 • Malları olduğu gibi veya işleyerek satan mükelleflerin dışında kalan işlerle uğraşan mükellefler için yıllık gayri safi iş hasılatının yine kanunda belirtilen limitleri  geçmemesi gerekir.
 • Yukarıda yazılan işlerin birlikte yapılması halinde,yıllık satış tutarı ve iş hasılatı toplamının yine kanunda belirtilen limitleri geçmemelidir.geçmemesi gerekir.

2018 Basit Usul özel Şart Had Ve Tutarları

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018?

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının  1.1.2018 tarihinden itibaren 148.000 TL’yi aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 1.1.2018 tarihinden itibaren 49.000 TL’yi aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının  1.1.2018 tarihinden itibaren 90.000 TL’yi  aşmaması gerekir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan had ve tutarlar her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılır. 2017 Yılına ait yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak belirlendi.Buna göre, Basit Usul İşyeri kira tutarları  01/01/2017 tarihinden itibaren  Büyükşehir belediyeler için 7.200 TL,diğer yerler için 4.800 TL olacaktır.

Basit Usulün Avantajları Nelerdir ?

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018?

 •  Defter tutmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • Vergi kesintisi yapmazlar. Bu nedenle stopaj beyannamesi vermelerine gerek yoktur.
 • Geçici vergi beyannamesi vermezler.
 • Basit usulde vergilendirilen mükellefler KDV beyannamesi vermezler. KDV’den istisnadırlar.
 • Ticari kazancın tespitinde amortisman uygulamazlar.
 • Muhasebeci tutmalarına gerek bulunmamaktadır. Kendileri de tutabilirler. İsterlerse alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutturabilirler.  Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan  meslek mensuplarına da tutturabilirler.
 • Yazarkasa kullanmak zorunda değillerdir. İsterlerse kullanırlar.
 • Her satışları için fatura, perakende satış fişi düzenlemelerine gerek bulunmamaktadır. Bunun yerine akşam sadece tüm satışları için fatura kesmeleri yeterlidir.

2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

 

 

Hasan Cengiz: