Çiğköfte Satışı Basit Usul Olur Mu?Hangi Şartlarda Basit Usul Olur Hangi Şartlarda Gerçek Usul Olur?

Çiğköfte Satacak Birisi Burayı Basit Usulde Açabilir Mi?

Çiğköfte Satışı Basit Usul Olur Mu? Çiğköfte bayileri ülkemizde günden güne artan bir hızla faaliyet göstermekte. Çoğu firmalar da uygun fiyatlarla bayilik veriyor.Hal böyle olunca iş arayan ve kendi işini kurmak isteyen birisi için çiğköfte satışı cazip bir hal alıyor.  İşyerini açtıktan sonra bunun bir de vergisel boyutu başlıyor. Çünkü her kazancın bir vergisel yükü olmak zorunda. Vergi yönünden de basit usul mü gerçek usul mü olacağı konusunda tereddütler hakim. Peki bu konu hakkında net bilgiyi nasıl alabilirsiniz? Bu konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşü bulunmaktadır.Bu görüşe göre de  hangi şartlarda basit usul olacağı,hangi şartlarda ise gerçek usul olacağı açıkça belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Görüşü

Çiğköfte Satışı Basit Usul Olur Mu? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kullanım alanı 6m2 olan iş yerinde çiğköfte imalatı yapıp dışarıda kuracağınız satış tezgahında satmak istediğinizi belirterek, bu faaliyetinizden dolayı basit usulde vergilendirmeden yararlanıp yararlanmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “5/e” bölümünde; “Götürü usule tabi olan mükelleflerden, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, 01/05/1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir. Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerinden; börek, tatlı, muhallebi, işkembe, paça, köfte, ciğer, kokoreç, piyaz, sandviç, şıra, boza, salep, dondurma, turşu ve benzeri nitelikteki emtiayı, işletmesinde servis yapmak suretiyle satanlar ile kahvaltı veren işletmeler anlaşılacaktır.” denilmiştir.Buna göre, tatlı, börek, köfte, ciğer, kokoreç, sandviç, şıra, turşu ve benzeri maddeleri, bir işyeri açmaksızın seyyar olarak satanlarla bu gibi maddeleri kendi işyerinde yaygın olarak servis yapmadan satan mükelleflerin ise götürü usulde vergilendirilmesine devam edileceği tabiidir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Çiğköfte Satışı Hangi Şartlarda Basit Usul Olur Hangi Şartlarda Gerçek Usul Olur?

Çiğköfte Satışı Basit Usul Olur Mu? Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, iş yerinde yaptığınız çiğ köfteyi kendi işletmenizde servis yapmadan satmanız ve basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımanız kaydıyla, basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu çiğ köfteyi kendi işletmenizde servis yapmak suretiyle satmanız halinde, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmekte olup, satışın işyeri dışında kurulacak tezgahta yapılması durumu değiştirmemektedir.Yani burada önemli olan servis yapılıp yapılmayacağıdır.Eğer çiğköfte satışı dışarı servis yapılırsa gerçek usulde vergi verir.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)