Emlak Vergisi Ne Zaman Kimler Öder Emlak Vergisinden Kimler Muaf

          Ev Sahipleri, ev alanlar, arsa sahipleri, arsa alanlar ve gayrımenkule yatırım yapanlar hepsinin karşısına çıkan emlak vergisi hakkında bugün bilgiler vereceğiz. Emlak vergisi nedir ? Emlak vergisi Ne Zaman Ödenir? Emlak Vergisi Kaç Taksitte Ödenir ?  Emlak vergisini kimler öder ? Yeni ev alanlar ilk emlak vergisini Ne zaman öder ? Emlak Vergisinden kimler muaftır ? 

Emlak Vergisi Nedir ?

Emlak Vergisi Ne Zaman Kimler Öder Emlak Vergisinden Kimler Muaf ? Emlak Vergisi  ev, arsa, arazi vb. mülk sahiplerinin yıllık olarak ödemek zorunda oldukları verginin adına emlak vergisi denir. Emlak vergisi belediyeler tarafından 1986 yılından bu yana kanunda yapılan değişiklikten sonra tahsil edilmektedir.

Emlak Vergisi Ne Zaman Kaç Taksitte Ödenir ? 

Emlak Vergisi Ne Zaman Kimler Öder Emlak Vergisinden Kimler Muaf ? Emlak Vergisi Yılllık olarak alınan ve mülk satılmadığı sürece süreklilik arz eden bir vergidir. Emlak vergisi Yılda iki eşit taksitte ödenir ilk taksit

31 Mayıs Tarihine kadar. İkinci taksit 30 Kasım tarihine kadar ödenmesi gerekir. Taksitler ödenmez ise  her ay için gecikme zammı ödenmesi gerekir.

Emlak Vergisi Nereye Nasıl ödenir ?

Emlak Vergisi mülkün bulunduğu ve bağlı olduğu belediyeye ödenir. Emlak vergisi İlgili belediye tarafından otomatik olarak hesaplanmakta. Kişinin hesabına borç olarak yansıtılmaktadır. Emlak vergisi, gelişen teknoloji ve belediyelerin teknolojiye ayak uydurması   sayesinde  Belediyelerin büyük bir çoğunluğunda emlak vergisini Kredi kartıyla belediyelerin internet sitelerinden ödeme imkanınız bulunmaktadır. Belediyenin internet sitesinden ödeme yapamazsınız Belediyelerin veznesine giderek nakit olarak da ödeyebilirsiniz.

Emlak Vergisini Kimler Öder?

Emlak Vergisi Ne Zaman Kimler Öder Emlak Vergisinden Kimler Muaf ? Emlak vergisini yukarıda tanımını yaparken saydığımız Mülk sahipleri emlak vergisi ödemek zorundalar.  1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre 3 ve 13. maddelerde Emlak Vergisi mükellefinin kimler olduğunu düzenlemiştir.

Emlak Vergisi Kanunun 3. maddesine göre ;

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler.  Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. Şeklinde saymıştır.

Emlak Vergisi Kanunun 13. maddesine göre ;

Emlak Vergisi Ne Zaman Kimler Öder Emlak Vergisinden Kimler Muaf ? Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder. Bir araziye paylı mülkiyet  halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette  malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. Şeklinde düzenlenmiştir.

Yeni Ev Alanlar İlk Emlak Vergisini Ne zaman Öder ?

Yeni ev arsa arazi alanlar aldıkları arazi, arsa veya evin emlak vergisini kontrol ettirsin çünkü alıcı satıcı amlak vergisinden müteselsilen sorumludurlar. Yeni ev alanlar, evi aldıktan sonra üç ay içinde yeni ev arsa veya arazi aldığını ilgili belediyeye bildirmek zorundadırlar.  Bu bildirimin kaçırılmaması gerekir. Yeni ev alanlar aldıkları yılı takip eden yılda ilk emlak vergisini ödemek zorundadırlar. Aldıkları yıla ait emlak vergisinden satıcılar sorumludur.

Emlak Vergisinden kimler muaftır ? 

Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin değişik ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanarak bu oranı 2004 yılından bu yana sıfıra indirmiştir.

Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır ?

Emlak Vergisi Ne Zaman Kimler Öder Emlak Vergisinden Kimler Muaf ? Emlak Vergisi hesaplaması  Arsa, arazi ve binaların bağlı bulunduğu belediye tarafından ocak ,şubat ayları içerisinde belediye tarafından tahakkuk ettirilir. Emlak vergisi hesaplanırken bina. arsa ve arazinin emlak değeri üzerinden hesaplama yapılır.  Hesaplamalarda mesken olarak kullanılan binalarda binde bir, diğer binalarda binde iki olarak uygulanır.  Bu oranlar büyükşehir sınırları içinde iki kat olarak uygulanır.

Emlak Vergisi Ne Zaman Kimler Öder Emlak Vergisinden Kimler Muaf ? Arsa ve arazilerde ise arazilerde binde bir arsalarda binde üç olarak uygulanır.  Bu oranlar büyükşehir sınırları içerisinde iki kat olarak uygulanır.

Emlak Vergisi Kanuna Burdan Ulaşabilirsiniz.

Banka Teminat Mektubu Nasıl Alınır Şartları Nelerdir Kimler Alabilir

Trafik Para Cezasında Erken Ödeme İndirimi Nasıl Olur?Ceza Nereye Ödenir? Taksitlendirme Olur Mu?

Veraset ve İntikal İçin Beyanname Nasıl Verilir? Nereye Verilir? Hangi Belgeler Gereklidir?

Öksüz ve Yetimlere Ayda 100 Lira Şartları Nelerdir ?

Torba Yasa Mecliste Görüşülmeye Başladı Ne Zaman Kanunlaşacak?

 

 1 Yorum "Emlak Vergisi Ne Zaman Kimler Öder Emlak Vergisinden Kimler Muaf"

  1. Pingback: 2018 Yurtdışı Telefon IMEI Pasaporta Nasıl Kayıt Yapılır

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)