Engelliler Hangi Araçları Alabilir?Aracı Kimler Kullanabilir?ÖTV Ödemeden Araç Alımı İçin Özür Oranı Kaç Olmalıdır?Araç Alım Şartları?

Engelliler Hangi Araçları Alabilir? Engelli vatandaşlarımız için araç alımı her zaman merak edilen konuların başında gelmektedir.  Kimlerin hangi araçları alacağı çoğu kişi tarafından bilinmez. Bizler de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Engelli rehberindeki bilgiler ışığında bu konuda sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Bu yazımızda yüzde 90 ve üzeri engellilik oranı olan vatandaşlarımız için bilgiler sunulacaktır. Yüzde 90 ve altı orana sahip engelliler için diğer yazımızı okuyabilirsiniz. Engelliler hangi araçları satın alabilir?  Araç alım şartları nelerdir?  Araç alımında özürlülük oranı kaçtır?  Aracı kimler kullanabilir?  Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Engellilik Derecesi Yüzde 90 ve Üzeri Araçlar İçin Uygulama Nasıldır?

Engelliler Hangi Araçları Alabilir? Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun (7/2-a) maddesi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listede (Ek:8) yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³ ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³ ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından beş yılda bir defa olmak üzere ilk iktisabı (ilk alımı) ÖTV’den istisnadır.

Kimler Bu İstisnadan Yararlanabilecek?

Engelliler Hangi Araçları Alabilir? Engellilik oranının (özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının/kişinin engellilik oranının) %90 ve üzerinde olduğunu, “Özürlülük Ölçütü,Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından (hastanelerden) alınan engelli sağlık kurulu raporu ile tevsik eden malul ve engelliler bu istisnadan yararlanabilmektedir. Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır.  Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelliler veya böbrek rahatsızlığı olanlar da bu istisnadan yararlanabilmektedir.

Hangi Araçlar Bu İstisnadan Yararlanabilir?

Engelliler Hangi Araçları Alabilir? Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan, sadece, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon, vb. taşıtlar,
• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb.
taşıtlar,
• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletler bakımından istisnadan yararlanılabilmektedir.

Araçta Tadilat Olacaksa İstisnadan Kimler Yararlanabilir?

Engelliler Hangi Araçları Alabilir? Engellilik durumunun taşıtı bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu, “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yetkili bir sağlık kurumundan (hastaneden) alınmış engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler bu uygulamadan yararlanabilmektedir. Diğer bir ifade ile mezkûr istisnadan, yalnızca engellilik durumları sürücü olmalarını engelleyecek nitelikte olan, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğini ve engellilik derecesinin %90 veya üzeri olduğunu engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen malul ve engelliler yararlanabilir.Dolayısıyla, bu istisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıt, malul ve engellinin bizzat kendisi tarafından kullanılamaz.
İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, zorunlu haller dışında, engelli kişinin sürekli olarak istifadesine sunulması zorunludur.

Tadilat Gerektiren Araçlarda Hangi Araçlar İstisnadır?

 

Engelliler Hangi Araçları Alabilir? Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan, sadece, 87.03 tarife pozisyonu kapsamında vergilendirilen;
• Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50’sinin altında olan taşıtların,
• Sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların bu istisna kapsamında iktisabı mümkündür.
Dolayısıyla bu istisna kapsamında, 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan panelvan, kombi gibi hem yük hem yolcu taşımacılığında kullanılabilen çok amaçlı taşıtlar (hafif ticari taşıtlar) ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların ilk iktisabı yapılabilir. (II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonu sırası kapsamında vergilendirilen; motor silindir hacmi 2.800 cm³ ü aşan taşıtlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen taşıtlar, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları ve arazi taşıtlarının alımında bu istisnadan yararlanılamaz.  Bunun yanı sıra, 10 veya üstü oturma yerine sahip taşıtların, mezkûr düzenleme çerçevesinde yaptırılan tadilat sonucu, istisna kapsamındaki taşıtlar haline getirilmesi suretiyle ilk iktisaplarının yapılması halinde de diğer şartların sağlanmasına bağlı olarak, söz konusu istisna düzenlemesinden yararlanılabilir.

 

 1 Yorum "Engelliler Hangi Araçları Alabilir?Aracı Kimler Kullanabilir?ÖTV Ödemeden Araç Alımı İçin Özür Oranı Kaç Olmalıdır?Araç Alım Şartları?"

  1. Pingback: Yüzde 90 ve Altı Engelli Oranı Olanda Araç Alımı Nasıl Olur?

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)