Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanır? Engellilik İndirimi 2019

Engellilik İndirimi Nedir?

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanır? Engellilik indirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Engellilik bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli olarak belirlenmektedir.

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanır?

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanır? Engellilik indiriminden;
– Engelli ücretli (hizmet erbabı),
– Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli (hizmet erbabı),
– Engelli serbest meslek erbabı,
– Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
– Basit usulde vergilendirilen engelliler,
yararlanır.

Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanır? Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Hangi Belgeler Gereklidir?

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanır? Engellilik indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracağı belgeler şunlardır:

 • 1. Engelli ücretli;
  – Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge.
  – T.C. kimlik numarası.
  2. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli;
  – Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge.
  – Kendisinin ve engelli kişinin T.C. kimlik numarası.
  – Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge.
  3. Engelli serbest meslek erbabı; 
  – Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.
  – İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince “ASLI GİBİDİR” şerhi ile onaylanmış örneği.
  4. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı;
  – Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.
  – Engelli kişinin T.C. kimlik numarası.
  – Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği).

   5. Basit usulde vergilendirilen engelliler; 
  -Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.

  Ayrıca bunlara ek olarak – İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince “ASLI GİBİDİR” şerhi ile onaylanmış örneği de olmalıdır.

Başvuru Üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı Ne Yapar?

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanır?

 • Başvuru sahibinin çalışma gücü kayıp oranları Gelir Vergisi Kanununa ve bu Kanun gereğince hazırlanan Yönetmeliğe göre belirlenmektedir.İlgililerin hastanelerden aldıkları ve ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen raporları Merkez Sağlık Kurulunca “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ve eki cetvellere göre incelenir. Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgilinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa gönderilir ve bu birimler tarafından da başvuru sahibine tebliğ edilir.

Engellilik İndirimin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanır? Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen 2018-2019 yılına ilişkin aylık engellilik indirimi tutarları,
– Birinci derece engelliler için 1000 lira,
– İkinci derece engelliler için 5300 lira,
– Üçüncü derece engelliler için 240 liradır.
Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık tevkifat matrahından düşülür.
Serbest meslek erbabı olan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak) indirilir.
Dolayısıyla, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere göre asgari % 15, serbest meslek erbabında ve basit usulde vergilendirilenlerde ise yıllık kazançlarında asgari % 15 katkı sağlayacaktır.1 Yorum "Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanır? Engellilik İndirimi 2019"

 1. Pingback: Kurban Bayramında Emekliye Erken Maaş Verilecek mi

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)