Esnafa Üreticiye İstihdam Sağlayanlara Müjde 2018 Torba Yasada Yeni Teşvikler geliyor

Bakanlar Kurulu tarafından Meclise sevk edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile vergi Kanunlarında değişiklik yaptığı kadar üreticiye, esnafa yatırımcıya bir çok yeni teşvikler getiriyor. Torba yasanın İçerisinde bulunan teşviklerin neler olduğunu kısaca yazacağız. Esnafa Üreticiye İstihdam Sağlayanlara Müjde 2018 Torba Yasada Yeni Teşvikler geliyor. 

Hurda Araç ÖTV İndirimi 2018. Şartları Nedir? Kimler Yararlanır? İndirim Ne Kadar?

Esnafa Üreticiye İstihdam Sağlayanlara Müjde 2018 Torba Yasada Yeni Teşvikler geliyor. Yeni torba yasa ile hükümet bir çok alanda teşvikler getiriyor. Bunları başlıklar halinde ayıracak olursak.  Yatırım ve üretimi arttırmak için verilecek destekler ve  istihdamı arttıracak destekler olarak ayırabiliriz.

Esnafa Torba Yasa ile 2018 Vergisel Teşvik Müjdeleri Geliyor

Yatırım ve üretimin teşviki amacıyla Torba Yasa ile Yapılan Düzenlemeler

 1. 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayii ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarında. KDV istisnası ve amortisman uygulama süresinin kısaltılmasını sağlayan düzenlemeler yapılmaktadır.
 2. Sermaye şirketlerine işe başlanılan dönemi takip eden hesap dönemi sonuna kadar. Yurtdışından sermaye olarak konulan ancak kullanılmayan veya yatırım teşvik belgesinde öngörülen harcamalarda sarf edilen yabancı paraların değerleme nedeniyle. Vergiye tabi tutulması önleyici düzenlemeler yapılmaktadır.
 3. Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin işyeri yapımına ilişkin mal ve hizmet alanlarının. KDV’den istisna tutulmasını sağlayan yasal düzenlemeler yapılmaktadır.
 4. Yurtiçinde üretilen taşıtlar üzerindeki imalat sürecinde. ÖTV’ye tabi malların kullanımından kaynaklanan ÖTV yükü kaldırılarak yerli araç üreticilerinin ithalatçılara göre aleyhte olan durumunun düzeltilmesi için düzenlemeler yapılmaktadır.

Vergi Cezası Yiyenlere İyi Haber İndirim oranı Yükseliyor

İstihdamın teşvik edilmesi amacıyla Yeni Torba Yasa 2018 İle Yapılacak Düzenlemeler

 1. Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak. Kalıcı düzenleme yapılmaktadır. Bilindiği üzere asgari ücret vergi dilimi nedeniyle yılın son üç ayında düşüyor.  Hükümet son iki yıldır bu düşüşün önlenmesi için geçici maddelerle o yıl için düşmemesini sağlıyordu. Yapılan düzenleme ile artık geçici bir düzenleme yapılmadan her yıl için asgari ücretin vergi dilimi nedeniyle düşmemesinin önüne geçilecek. Esnafa Üreticiye İstihdam Sağlayanlara Müjde 2018 Torba Yasada Yeni Teşvikler geliyor.
 2. 2020 yılı sonuna kadar yeni işe alımlarda, gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sigorta prim desteği ile ücret desteği sağlanmaktadır.                                                                                                                                 Bu maddeyi açıklayacak olursak;  Hükümet İstihdamı teşvik etmek için 2020 yılına kadar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 19, 20 ve 21.inci maddeleri ekliyor.

  • İstihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanması için düzenleme yapılıyor.
  • İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerimize ( üçten az çalışanı olanlar ) ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim desteği ve ücret desteği getirilmesi, için düzenleme yapılıyor.
  • İstihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik 687 Sayılı teşvik Kanunu ile benzerlik gösteren  gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği sağlanması için düzenleme yapılıyor.
 3. İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere ilave istihdam sağlamaları şartıyla gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden ücret desteği verilmektedir. Esnafa Üreticiye İstihdam Sağlayanlara Müjde 2018 Torba Yasada Yeni Teşvikler geliyor.

Müjde Tüm Mükellefler KDV İadesi Alabilecek Devreden KDV İadesi Ne Zaman Başlıyor ?

 1. İşverenlere asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi için düzenleme yapılmaktadır.

  1. 2016 ve 2017 Yıllarında işverenlere çalıştırdıkları sigortalı işçi başına ödenen 100 lira sigorta prim indirim desteği halk arasında biline ismi ile asgari ücret desteği uygulaması 2018 yılında da devam edilmesi için torba yasada düzenleme yapılıyor.
 2. Okul öncesi çağındaki çocuklar için kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerini sağlayan işverenlerin sağladıkları bu hizmetler sebebiyle kadın hizmet erbabının elde ettiği ücrete vergi muafiyeti uygulanması için düzenleme yapılıyor. Esnafa Üreticiye İstihdam Sağlayanlara Müjde 2018 Torba Yasada Yeni Teşvikler geliyor.

2018 Vergi Affı Var Mı?Vergi Borcumu Ödemezsem Aftan Yararlanır Mıyım

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına Buradan UlaşabilirsinizYorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)