2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

29/12/2017 Tarih ve 30285 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 490 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılında vergi ödev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere kesilecek cezalar belli oldu. 2018 Yılında fatura almayana vermeyene ne kadar ceza kesilecek ? Veraset kira ve diğer  beyannameleri vermeyeceklere kesilecek ceza ne kadar ?2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar […]