7061 Sayılı Torba Kanun İle Vergisel Değişiklikler Nelerdir ?

7061 Sayılı Torba Kanun İle Vergisel Değişiklikler Nelerdir ?

    7061 Sayılı Torba Kanun ile Vergisel değişiklikler yapılmıştır.  7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Mecliste kabul edilerek  5 Aralık 2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  Söz konusu torba kanun ile; Gelir vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü […]