Basit Usul Mükellefler 2018’de Kaç Liraya Kadar Vergi Ödemeyecekler ?

Basit Usul Mükellefler 2018’de Kaç Liraya Kadar Vergi Ödemeyecekler ?

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemeyle genç girişimcilere ve  ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere yeni avantajlar getirmişti.  Bu avantajlar bir tanesi de Basit usullerin yıllık vermiş oldukları beyannamenin matrahından  8 bin liraya kadar vergi ödememe hakkıydı. […]