Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ?

Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ?

01/01/2018 tarihinden itibaren  Basit Usul mükellefler defter beyan sistemine geçme zorunluluğu geldi.    Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2018 tarihinden itibaren serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda […]