Bağkur Prim Borcu Sorgulama 2018?Esnaf Bağkuru Ne Kadar Oldu?

Bağkur Prim Borcu Sorgulama 2018?Esnaf Bağkuru Ne Kadar Oldu?

2018’de Esnaf Bağkuru Ne Kadar Oldu? Bağkur Prim Borcu Sorgulama 2018?  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinde kimlerin bağkurlu olacağı ve prim yatırması gerektiği açıkça belirtilmiştir.Bu kanunun maddelerinde sayılan kişilerden birisi de esnaflardır. Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ve Gelir vergisinden muaf olup, esnaf […]