Ev Alacaklara Devlet Desteği 2018.Düşük Faizli Kredi-Tapu Harçlarında İndirim Nasıl Olacak?

Ev Alacaklara Devlet Desteği 2018. ev almak isteyenler için devlet hangi desteği veriyor?ev alacaklara devlet desteği ne kadar?ev alacaklara devlet desteği şartları 2018.ilk kez ev alacaklara faizsiz kredi.ev alana devlet desteği hangi banka.ilk kez ev alacaklar için devlet desteği uygulaması ne zaman başladı ne zaman bitecek?yeni torba yasada yeni ev alacaklar için devlet desteği yüzde kaç oldu?torba yasada ev alacaklara hangi destekler gelecek?

Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İlk Kez Ev Alacaklar İçin Devlet Desteği Ne Kadar?

Ev Alacaklara Devlet Desteği 2018. Yeni torba yasada ilk kez ev alacaklar için şu an yürürlükte olan uygulamada artış öngörülüyor.Mevcut durumdaki sistemde devletin vermiş olduğu destek şu şekildedir:

-Açılan Konut hesabına 36- 47 ay arasında para yatıranlar hesapta biriken paranın yüzde 15‘ini alabiliyor.Bu rakam 13 bin TL’yi geçemiyor.

– Açılan Konut hesabına 48-59 ay para yatıranlar hesapta biriken paranın yüzde 18‘ini alabiliyor.Bu rakam ise  14 bin TL’yi geçemiyor.

-Açılan Konut hesabına 60 ay ve üzerinde para yatıranlar ise hesaptaki paranın yüzde 20‘sini alabiliyor.Yine bu rakam da 15 bin TL’yi geçemiyor.

Devlet Desteğinden Yararlanmak İçin Ne Kadar Para Yatırılması Gerekiyor?

Ev Alacaklara Devlet Desteği 2018. İlk kez ev alacaklar için ödenen devlet katkısı için ilk olarak , hiç evi olmayan birisinin konut hesabı açması gerekiyor.Açılan bu konut hesabına ise açılışta  ilk olarak en fazla 30 bin TL’ye kadar para yatırabilir. Konut hesabı açtıran kişiler isterse  ayda bir, isterlerse de üç ayda bir hesaba ödeme yapabiliyor. Söz konusu ödemelerini aylık olarak yapan kişiler ayda en az 250, en fazla 2.500 TL, üç aylık ödeme yapanlar için de en az 750, en fazla 7.500 TL para  yatırabiliyor. Konut hesabına aylık ödeme yapmayı tercih eden bir kişinin bir yıl içerisinde üçten fazla kez, üç aylık ödeme yapmayı tercih eden kişinin ise bir yıl içerisinde birden fazla kez hesaba ödeme yapmaması halinde bu kişilere devlet katkısı ödenmiyor.

Yeni Torba Yasada Ev Alacaklar İçin Destek Ne Kadar Olacak?

Ev Alacaklara Devlet Desteği 2018. Şu anda TBMM’de görüşülecek olan torba yasaya göre yüzde 15’e kadar olan devlet desteğinin oranı artacak.Buna göre,Devlet katkısı tutarı 15.000 liradan, 20.000 liraya, %20 olan azami Devlet katkısı oranı %25’e çıkarılmaktadır.Bu uygulamanın amacı ise,Mevcut Konut Hesabı Sistemine işlerlik kazandırmaktır.

İlgili Kanun Maddesi şöyledir:

EK MADDE 6- Türk vatandaşlarının yurt içinde sadece bir konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına biriken toplam tutarın azami %25 oranına kadar Devlet katkısı ödenebilir. Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 20.000 T’ürk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katma kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere uygulanmaz.

İlk Kez Ev Alacaklar İçin Düşük Faizli Kredi Olacak,Tapu Harcı Alınmayacak.

Ev Alacaklara Devlet Desteği 2018. TBMM’de görüşülen torba yasada ilk kez ev sahibi olacaklar için devlet katkısı yüzde 25 olacak.Ayrıca devlet tarafından en fazla verilecek para ise 20 bin TL olacak.Bunu haricinde başka teşvikler de olacak.Bunlardan birisi de düşük faizli kredi olacak.Şu an için mevcut faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı çoğu kişi ev sahibi olamıyor.Bunun için yeni yasa tasarısında hiç evi olmayan ve ilk kez ev sahibi olmak isteyen birisi için düşük faizli kredi olanağı gelecek.Ayrıca tapu harcında da teşvik gelecek.Yeni yasaya göre tapu harçlarında da kolaylık sağlanacak.İlgili tasarıda, Bakanlar Kurulu, bu fıkra kapsamındaki konut edinimlerinde, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca, devralan veya iktisap eden hak sahibi alıcılardan alınması gereken tapu harcı nispetini sıfıra kadar indirmeye yetkilidir denilmektedir.

GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti Yeni Oranla İlgili Genel Tebliğ Yayınlandı

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)