Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi

Gelir vergisi bilindiği üzere her yıl 1 ile 25 Mart tarihleri arasında bir önceki yıldan elde edilen kazançtan belirli bir oranının vergi olarak düşülmesi olarak tanımlanmaktadır. Kişiler yıllık gelir vergilerinin düşülmesi döneminde ise Mart ve Temmuz ayları arasında iki taksit halinde bu vergiyi ödeyebilme imkanına sahip olmaktadırlar.

Bununla birlikte de yıllık gelir kurumları vergisine mahsup edilen kişiler ise ön ödeme şeklinde yıl içerisinde iki kez de bu vergiyi ödeyebilme imkanına sahip olmaktadırlar. Bu vergilerin ödenmesinden sonra ise geçici vergi fazla ise diğer vergi borçlarına devam edilmek sureti ile bu vergi fazlası tutanak kişilere tekrardan ödemektedir.

 

 

Geçici Verginin Yıllık Beyannamede Hesaplanan Vergiye Mahsubu

Yıllık beyanname bir kişinin geçici vergisinin hesaplandığı aynı zamanda da nasıl bir ödeme planı içerisinde olacağının resmi bir şekilde hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda da beyannamede belirtilen tutarın belirlenen süre içerisinde ödenmemesi durumunda ise kanuni süreç başlatılmaktadır. Bu bakımdan da kişiler ilgili yerler tarafından doğru ve uygun bir beyanname hazırlatmaları oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Eğer ödenmez ise kanuni sürecin yanı sıra bir vergi zammı da söz konusu hale gelecektir.

Diğer Vergi Borçlarına Mahsup Veya Nakden İade Nasıl Gerçekleşmektedir?

Ödenen geçici vergi tutarının hesaplanması ile birlikte de birtakım unsurlar söz konusu hale gelebilmektedir. Fazla ödenilmesi durumunda kişiler ilgili yerlere bir başvuru süreci geçirerek bu fazla verginin nakden iadesini talep edebilme imkanına sahip olmaktadır. Eğer geçici verginin iadesi talep edilecek ise başka yollarda söz konusu hale gelmektedir. Şöyle ki, diğer vergi borçlarının tahsisi aşamasında da geçici vergi borcundan düşülmesi gereken tutar düşülebilmektedir.

İade Talebinde Yeni Uygulama

Mahsup yolu ile iade olan geçici vergi tutarının talebinde ise kişilerin bir talep dilekçesi meydana getirmesi önemli bir durumdur. Bu bakımdan da talebi hazırlayan kişilerin, iade talepleri, 429 Seri Numaralı Tebliğ’de belirlenen esaslara ve yükümlere göre elektronik ortamda yapılacaktır. Ancak önemli bir durum daha vardır ki o da Geçici vergi mahsup ve iade talepleri için tebliğ ekindeki 1/B talep dilekçesinin hazırlanmasının gerekliliğidir.

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)