GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti Yeni Oranla İlgili Genel Tebliğ Yayınlandı

7061 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile bir çok vergi kanunda değişiklik yapılarak vergi artışı sağlanmıştı. BU düzenlemelerden bir tanesi de evlerini kiraya verenlerin daha fazla vergi ödemesini sağlayacak olan GMSİ beyannamesinde götürü usul sisteminde ki % 25’lik gider gösterme oranı % 15  olarak değiştirildi. Böylece Evlerini kiraya verenler 2017 yılına göre 2018 yılında yaklaşık % 20 daha fazla ödeyecekler. Söz konusu kanun değişikliğinin uygulanmasını gösteren 300 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği de bugün itibariyle yürürlüğe girdi. 300 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği metni aşağıda ki gibidir. GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti.

Konuyla İlgili Örnekler

300 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği.  5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir. GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti.

2017 Kira Geliri için 2018 Yılında Beyanname Ne Zaman Verilecek Ne Kadar Vergi Ne Zaman Ödenecek ?

300 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği İçeriği Aşağıda ki Gibidir

Amaç Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesine yönelik hususların açıklanmasıdır. GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti.

7061 Sayılı Torba Kanun İle Vergisel Değişiklikler Nelerdir ?

Madde Açıklaması

2018 Yılında verilecek olan 2017 Kira gelirleri için GMSİ beyannamesinde götürü gider usulünü seçenler belgesiz olarak düşebilecekleri oran % 25’ten % 15 oranına düşürüldüğünü açıklıyor. GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti.

2018 Ocak MTV Ödemesi Hangi Kredi Kartı Kaç Taksit Yapıyor ?

Yasal Dayanak

MADDE 2 – (1) 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “% 25’ini” ibaresi “% 15’ini”şeklinde değiştirilmiştir.” hükmüne yer verilmiştir. GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti.

Madde Açıklaması

Götürü gider usulünde ki oranın % 25’ten % 15 düşürülmesi ile ilgili hangi kanun maddesinde değişiklik yaptığı ile ilgili bilgi veriyor. GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti.

Götürü gider uygulaması

MADDE 3 – (1) 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir. GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti.

Kira Geliri Vergisi Ödemeleri Ne Zaman?Kredi Kartıyla Ödeme Mümkün Mü?

Madde Açıklaması

GMSİ beyannamelerinde ki götürü gider ne olduğunu açıklayarak uygulamanın hangi tarihten itibaren geçerli olduğu hakkında bilgi veriyor. GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti.

GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti.

Konuyla İlgili Örnekler

Örnek 1:

 Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bayan (A)’nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

A.Gayrisafi Hasılat
13.900-TL
B.Vergiden İstisna Edilen Tutar
3.900-TL
C.Kalan (A-B)
10.000-TL
D.Götürü Gider (C x % 15)
1.500-TL
E.Safi İrat (C-D)
8.500-TL

Vergi Dairesi Vezneleri Kredi Kartıyla Ödeme.Trafik Cezaları Kredi Kartıyla Nasıl Ödenir?

Örnek 2:

 Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay (C)’ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bay (B)’nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

A.Gayrisafi Hasılat
40.000-TL
B.Vergiden İstisna Edilen Tutar
C.Kalan (A-B)
40.000-TL
D.Götürü Gider (C x % 15)
6.000-TL
E.Safi İrat (C-D)
34.000-TL

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

300 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Buradan Ulaşabilirsiniz2 Yorum "GMSİ Beyannamesi Götürü Gider Oranı Değişti Yeni Oranla İlgili Genel Tebliğ Yayınlandı"

  1. Pingback: 2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları 2018

  2. Pingback: 2018 KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır Şartları Nelerdir ? Kosgeb veritabanına kayıt

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)