Hazır Beyan Sistemi

Maliye Bakanlığının kapsamında olan kira beyanname sistemi 2012 yılında yine Maliye Bakanlığı tarafınca geliştirilerek Hazır Beyan Sistemi uygulamasını oluşturmuştur. Bu uygulama 1 mart 2016 yılından itibaren hizmete sunulmuş olup daha genel bir niteliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Hazır Beyan Sistemi Nedir Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte toplumda da bir takım değişim ve dönüşüm yaşanmış aynı zamanda bu teknik gelişmeler kamusal alan dahil bir çok alana sıçrayarak işlerimizi kolaylaştırıcı bir niteliğe sahip olmaktadır. Bu bağlam da da değerlendirecek olursak bu gelişen teknoloji vergi mükelleflerinin de yükünü azaltmakta tam anlamıyla kolaylık ve pratiklik sunmaktadır. Bu sayede vergi mükellefleri de işlerini artık vergi dairelerine gidip sırada beklemek zorunda kalmadan gerçekleştirebileceklerdir. Yani bu sistem sayesinde bireyler işlemlerini hızlı ve daha düşük ücretlerle karşılayabilecek ve yerine getirebileceklerdir. Yani diğer bir deyişle hazır beyan sistemi beyan dışında kalmış olan gelirlerin düzenlenip denetlenmesiyle birlikte beyanlarının sağlanması yoluyla ortaya çıkan bir sistemdir. Bu sayede önceden hazırlanmış olan beyannamelerin hem onaylanması hem de düzenlenilerek yenilenmesiyle birlikte gerçekleştirilen kira beyanname sistemidir.

Günümüzde Hazır Beyan sistemi

Kira beyannamesi şeklinde nitelendirebileceğimiz bu sistemin günümüze yansıması ise hazır beyan sistemi şeklindedir. Hazır beyan sisteminin ne demek olduğunu yukarıda belirttik. Buna ek olarak da bu sitemin Vergi usul kanunu genel tebliği ile daha da genişletilerek yürürlüğe sunulduğunu söylememiz mümkündür.

Genişletilmiş kanuna göre gelirleri sadece;

  • Menkul sermaye(Faiz, kar payı ve bunungibi gelirler)
  • Kira gelirleri
  • Gayri menkul gelirler
  • Değer artış kazançları

Bu ve bunun gibi maddelerin ya birinden ve yahut birkaçından alınması gereken vergilerin vergi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin olan bilgileri Gelir dairesi başkanlığı tarafından önceden de onaylanmasıyla mümkündür.

Beyan edilen gelirlere ilişkin vergiler nasıl verilmektedir?

Bir diğer önemli nokta ise beyan edilen vergilere ilişkin vergilerin verilmesi ve bu bağlamdaki diğer unsurlardır. Beyannamelerin teslim edilmesi esnasında verilmesi gereken vergilerin hesaplandırılması sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında ise bilgiler mükellefin onayına sunulmaktadır. Beyanname onayından sonra mükelleflerin ödemeyi kredi kartı yada İnternet bankacılığıyla vergi dairelerine ödeme yapmaları mümkün olmaktadır.

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)