X

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?İşsizlik Maaşı Ne Zaman Kesilir?

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsiz kalmak zordur.Düşünsenize gelecekle ilgili umutlarını varken bu umutlar birden yok oluyor.Belki de hayatta ki en zor durumlardan birisi bu olsa gerek.İşsiz kalan birisi bu üzüntüyü bir an önce bırakıp hayata devam edeceğini de bilmelidir.Çünkü hayat devam ediyor.Türkiye Cumhuriyetinin sosyal devlet olma ilkesi bu durumda da devreye girerek, işsiz kalan  kişiye bazı maddi destek sağlamaktadır.Peki hangi durumlarda işsizlik maaşı alınır?İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?Hangi durumlarda işsizlik maaşı kesilir?Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İşsizlik Maaşından Nasıl Yararlanılır? Şartları Nelerdir?

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik maaşından yararlanmak için bazı şartlar vardır.Bu şartları neler olduğu ise aşağıda belirtilmiştir:

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
 • Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gereklidir.

İşsizlik Maaşından Ne Kadar Süre Yararlanılır?

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik maaşından yararlanmak için kaç gün sigortalı olarak çalışıldığı önemlidir.Çünkü bu süreye göre işsizlik maaşı verilmektedir.Peki ne zamana kadar işsizlik maaşı alınacak?

 •  Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 •  Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 •  Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün  işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Kesilir?

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik maaşı alırken bazı hallerde bu maaş kesilir.Şimdi hangi hallerde işsizlik maaşının kesileceği konusuna değineceğiz.

 • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
 • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Maaş Nereden Alınır?

 İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Müjde Prim Borcundan Dolayı Emekli Olamayan Herkes Emekli Olacak

Vergiyi Düzenli Ödeyene İndirim Başladı Mı? İndirimden Yararlanma Şartları Nelerdir?

65 Yaş Aylığı Ne Kadar Oldu 2018? Başvuru Nasıl Nereye Yapılır? Başvuru Formu

 

Hasan Cengiz: