Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı İlgili Kanunlara Düzenlemeler

Anayasanın 7104 sayılı kanunu arasında yer alan Katma Değer Vergisi adlı kanun 178 sayılı kanun hükmüne göre değişikliklerin söz konusu hale gelmesi açısından belirlenen kanun Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Pek çok kanunda düzenlemelerin elde edilmesi açısından da kamuoyuna sunulan bu değişikliklerin arasında;

  • 213 sayılı kanun: Vergi Usulü
  • 3065 sayılı kanun: Katma Değer Vergisi Kanunu
  • 3568 sayılı kanun: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
  • 4760 sayılı kanun: Özel Tüketim Vergisi
  • 392 sayılı kanun: Harçlar Kanunu
  • 193 sayılı kanun: Gelir Vergisi Kanunu
  • 5345 sayılı kanun: Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

gibi sayılı kanunlarda değişiklik meydana gelmiş durumdadır. Bu değişikliklerin açıklanması üzerine pek çok kişi yürürlüğe girmesi beklenen bu durumu da resmi bir bildiri çerçevesinde duyum alabilmiş ve geçerli kanunlara tabii tutulma sürecine girmiştir. Bu açıklamalar ile kesinleşmiş bir değişiklik söz konusu hale gelmiştir.

 

Kanunların Yürürlüğe Girmesi

Bazı maddelerin yürürlüğe girmesi durumunda belirli tarihler de 7104 Sayılı Kanun metninin yayınlanması ile birlikte de detaylara erişebilme imkânına da sahip olmaktasınız. Bu düzenlemeler ile birlikte de kişiler kanun hükümlerinin uygulanma şekline tabi tutulmakla birlikte 1.1.2019 tarihinde diğer kalan kanun hükümlerinin de uygulanması yönünde açıklamalarda yine ilgili kanun düzenlemesi ile meydana gelmektedir. Her bir düzenlemenin 2018 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanması ile birlikte bazı hükümlerin 2019 tarihinde uygulanabilir bir hale gelmesi pek çok kişi için merak konusu olmuştur. Bu düzenlemelerin içerisinde yer alan unvana isim gelmesi yani Katma Değer Vergisi ile ilgili raporlarda Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ibaresi de eklenmiştir. Bunun yanı sıra feragat ile kayıt dışı edilen borç tutarları da yeniden hesaplanacaktır.  Bununla birlikte de Vergi Usul Kanununda yer alan 322. madde de değişikliğe gidilen bir madde olarak değerlendirilmektedir. Değersiz sayılan alacaklar alıcı için ödenmeyen katma değer vergisi zorunluluğu söz konusu gelen diğer yapılandırmalar arasında yer almaktadır.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)