Kira Gelir Vergisi İstisna Sınırı 2018

2018 yılında kira gelirlerine göre alınan vergilerde de değişikliğe gidildi. Gelir vergisinden istisna edilecek olan alt limit konusunda da değişikliğe gidilerek 2017 yılında 3.900 TL olan bu miktar 4.400 TL’ye çıkarıldı. Alt limit sınırını aşmayan mesken kira bedellerinin beyan edilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Ancak yıl bazında 4.400 TL kira gelirinin üstünde olan kişilerin gelir vergisine tabi olması adına kararnameler yayınlandı. Bu kararnameden yararlanacak olan gayrimenkul sahiplerinin gelir vergisinden istisna tutulması için tam beyanda bulunması şartı da aranarak; bu durumu gerçekleştirmemeleri halinde bu haktan yararlanamama durumu da ön plana çıkarmaktadır.

Taşınmaz Alım Satımlarında İstisna Durumu

Kira bedelleri olduğu gibi Gelir Vergisi Kanunu’nu içeren bir diğer madde ise taşınmaz alım satım işlemleri yer almaktadır. Gelir vergisi kapsamında 2018 yılında alt gelir olarak belirlenen meblağ 12 bin TL olarak belirlenmiştir. 2017 yılında ise bu rakam 11 bin TL olarak ortaya konulmuştur. 2018 yılı ise bu fiyatların etkilenmesinde ki en önemli sebeplerden birisi olarak değerlendirilmektedir.

 

 

Kira Gelir Vergisi Hakkında Detaylar

Kira gelir vergisi kapsamında değerlendirilecek olan rakamlar hangi yıl içerisinde tahsil edilmiş ise o yılın geliri olarak ifade edilmektedir. Örnek vermek gerekirse 2017 yılına ait kira geliri 2018 yılında tahsil edilmişse o meblağ 2018 yılının geliri olarak ifade edilecektir. Banka ya da elden bir şekilde tahsil edilmesinde de herhangi bir fark olmayacağı da yine kamuoyuna duyurulan bilgiler arasındadır.

  • Döviz olarak tahsil edilecek olan kira bedelleri döviz kuruna bağlı olarak TL cinsinden değerlendirilecektir.
  • Kiranın herhangi bir mal ya da taşınmaz ile tahsil edilmesi halinde de karşılık olarak verilen unsurların da Vergi Usül Kanunu’na göre paraya çevrilmesi durumu ile ortaya konulacak ve ederleri kadar da gelir vergisine tabi olması durumu ortaya çıkmaktadır.

İş yeri olarak kiralanan gayrimenkullerin basit usulde çalıştırılması halinde ise herhangi bir kesintiye dahil olması söz konusu olmayacaktır. Aksi takdirde de %20 oranında da kişi ya da kuruluşlardan kesinti durumu ortaya çıkacak olup; bu tutar da kira bedeline bağlı olarak hesaplanan bir miktar olarak da karşımıza çıkmaktadır.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)