Memurlara Doğum İzni Nedir?

657 sayılı kanunun 29 Ocak 2016 tarihi ile değiştirilen kanun ile birlikte kadın memurlara doğum izni adı verilen bir izin verilmektedir. Bu izin sayesinde kadın memur doğumundan önce sekiz hafta ve doğumundan sonra sekiz hafta olmak üzere toplamda on altı haftaya tekabül eden bir analık izni hakkına sahiptir. Ancak çoğul gebeliği bulunmakta olan kadın memurlar için doğum öncesi sekiz haftalık izne ek olarak iki haftalık daha izin eklenmektedir. Bu gibi durumlarda beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde kadın memurun sağlık durumunun çalışmaya uygun olması dahilinde bunu doktor raporu ile belgelendirmesi halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışma hakkına sahip olup çalıştığı haftalardaki izni doğum sonrasında hak edilen sekiz haftalık sürenin içerisine eklenebilmektedir. Ancak doğum anında annenin ölmesi durumunda memur olan baba isteği üzerine anne için ön görülen izin süresini kullanabilme hakkına sahiptir.

Doğum İzni Kullanımı Nasıl Olur?

 

Gebe olan annenin ölüm durumu dışında doğum izni sadece kadın memurlara verilmektedir. Bunun yanı sıra analık izni kesintisiz kullanılması gereken bir izin olup kadın memurlar parça parça analık izni kullanamazlar. Alınacak sağlık raporu dahilinde çalıştığı kurumda beklenen doğum tarihinden üç hafta önceye kadar çalışabilecek olan kadın memurların kullanmadıkları izin hakları doğum sonrasına eklenecektir. Ancak Her şart ve koşul içerisinde beklenen doğum tarihinden önceki üç hafta içerisinde kadın memurun kurumunda çalışması mümkün değildir.

Erken Doğum İzni Nedir?

Beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan kadın memurun, doğum yapmadan önce kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi, doğum sonrası analık iznine eklenmektedir.  Bunun yanı sıra beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışmış olan kadın memurun, son üç haftalık doğum öncesi analık izni süresi içerisinde erken doğum yapması durumu söz konusu olduğunda erken doğum sebebi ile kullanamadıkları doğum öncesi analık süresi ile birlikte kurumlarında fiilen çalışarak geçirmiş oldukları süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir. Bununla birlikte çoğul gebelik durumu söz konusu olan kadın memurlar için verilen doğum öncesi ek iki hafta durumu da erken doğum sebebi ile kullanılamadığı takdirde doğum sonrası analık iznine eklenmektedir.

Doğum İzni İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Doğum izni yasal bir hak olmak ile birlikte sosyal güvenlik kurumunca gebeliğin 32. Haftasında alınacak olan SSK hastanesi ya da SGK ile anlaşmalı olan özel hastanelerden iş görebilir iş göremezlik raporu ile başlamakta olup, yasal süre içerisinde 32. Haftanın geçmesi dahilinde geç alınan belgeler izinlere eklenmeyecek olup gebelik öncesi sekiz hafta ve gebelik sonrası sekiz hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık bir izin hakkına sahiptir. Ancak doğum izni için alınacak olan sağlık raporu iki nüsha halinde olması gerekmektedir. Bir nüshası çalışılan kuruma vermek ve bir nüshası kadın memurda kalmalıdır.

Doğum Öncesi Analık İzni Tarihinden Önce Doğum Yapmak

Doğum öncesi analık izni tarihinden daha önce doğum yapan kadın memurlar  için gerekli kanun kapsamında doğum sonrası analık izni süresine doğum öncesi kullanamadıkları analık izinleri ilave edilmektedir.

Ölü Doğum Halinde Analık İzni

Herhangi bir kurumda çalışmakta olan kadın memurun gebeliği dahilinde ölü doğum yapması durumda, sağ doğum yapan kadın memura verilen doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde yararlanma hakkına sahip olacaktır. Ancak bu durumda memurun düşük mü yoksa ölü doğum mu yaptığına tabip tarafından verilen rapor ile karar verilmektedir.

Geç Doğum Halinde Analık izni Ne Kadar Sürer?

Gerekli görülen yasalarca yasal süreç içerisinde beklenen doğum tarihinden daha sonrasında gerçekleşen doğumlarda, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülmemektedir.

Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Süreç İçerisinde Devlet Memurluğuna Atanma

Beklenen doğum tarihinden sekiz haftalık süreç içerisinde devlet memurluğuna ataması yapılan kadın memurun göreve başlaması kaydı ile doğum öncesi analık izni süresi içerisinden kalan hakları ile doğum sonrası sekiz haftalık analık izni kullandırılmaktadır. Ancak doğumdan sonraki sekiz haftalık süreç içerisinde devlet memurluğuna ataması yapılan kadın memurun yine göreve başlaması durumunda sadece doğum sonrası analık izni içerisinden kalan gün tutarınca izin kullandırılacaktır.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)