Sözleşmeli Personel Ödemelerinde Yeni Dönem

Sözleşmeli personeller; Anayasa’ya göre olası durumlarda bilgisi ve uzmanlık alanı kesinleşmiş, ihtiyaç anında çalışma verimini kullanan ancak işçi sayılmayan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu durumlarda iş niteliğini kullanan kişiler 657 sayılı kanunun 4. maddesinin b fıkrası ile istihdam edilmekle aynı zamanda da bu kanun kişilerin çalışma saatlerini ve ödeneklerini kapsamaktadır. Ancak sözleşmeli personel ödemelerinin daha düzenli bir şekilde sağlanabilmesi adına bazı düzenlemeler zorunlu hale gelmektedir. Bu sebeple de Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve düzenlenen Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi yani KPHYS adlı çalışmalar yeni dönemde geçerli bir hal alacaktır. Bu düzenlemenin adı ise 657 sayılı kanun söz konusu hale gelerek yeni bir dönemin açılmasına mahal vermiştir. Artık işlemlerin elektronik ortamlarda gerçekleşmeye başlaması hem personelin hakkını gözetmekte hem de sistemin daha güvenilir ve düzenli bir hal almasını sağlamaktadır.

 

Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Neleri Kapsamaktadır?

Ekim 2017 kapsamında gelişen maaş ödemeleri teknolojik gelişmeleri baz alarak yeni bir sistem ortaya çıkarmayı hedeflemiş ve bu hedeflerini KPHYS kapsamında geliştirmiştir. Bu sistem tüm illeri kapsayacak şekilde tamamlanmış ve sözleşmeli personellerin ödeme şekillerinin değişikliğine ise Ocak 2018 tarihinde gidileceği duyurulmuştur. Bu sistemin en büyük avantajı ise maaş işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesine sebebiyet vermesi olarak değerlendirilmektedir. Bu sistem ile birlikte personelin maaş hesaplarının standart bir hale gelmesi aynı zamanda da yetersiz ve eksik maaş ödenmesinin önüne geçilmesini, personel hareketlerinin tam zamanlı olarak incelenebilmesi olanağı elde edilmektedir.

Peki, Sözleşmeli Personel Maaş Ödemesini Nasıl Alacak?

Bu sistem ile birlikte personellerin anlık hareketleri izlenebilmekte ve gelir gider durumları daha sistematik bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Bu durumda da bir veri tabanına sahip olunması sistemin daha da dikkat çekici bir hal almasını sağlamıştır. Bahsi edilen sistem Ocak 2018 maaş ödemeleri de bu sistem üzerinden gerçekleşecek ve kişi hesabına yatan paranın takibi yapabilme imkânına sahip olacaktır. Şu anda 38 ilde gerçeklesen bu işlem tüm illere yayılarak sistematik bir yapıda gerçekleşmeye devam edecektir.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)