Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı ?

   Tapu işlemleri herkesin hayatının içerisindedir. Çünkü herkes ev alır satar. Arazi alır satar. Arsa alır satar.  Ev, arsa , arazi alıp satarken tapuda  işlemler yapılacaktır.  Taşınmazlarla ilgili her türlü tapu ve tescil işlerinin yapılması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.  Taşınmaz alım satım sırasında harç ödenir. Ödediğimiz harcı eksik gösterirsek ceza ödemek zorunda kalabiliriz.  Bu nedenle tapu harcı öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı hakkında bilgiler vereceğiz. Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı.

Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı?  Taşınmazlarla ilgili her türlü tapu ve tescil işlerinin yapılması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. vergi daireleri tarafından  ise Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevlidirler.

Tapu ve kadastro işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifede yer alanlar, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.

Tapu Harcı Nereye Ödenir ?

Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı? Tapu harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar (bankalar gibi) tarafından da tahsil olunabilir. Ayrıca tapu müdürlüklerinde e-tahsilat uygulamasına geçildi.. Bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubelerde dâhil olmak üzere banka şubeleri, ATM’ler ve Görüntülü İşlem Merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Tapu harçları uygulamada işlemi yapan tapu dairesi tarafından bir şifre verilir. Verilen bu şifre ile birlikte Anlaşmalı bankaların ATM’lerinden ödeniyor.

Tapu harcını Alıcı mı Satıcı mı Öder ?

Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı? Tapu harçlarını Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede belirtilen kişiler öder. Tarifede belirtilmeyen işlemlerde ise, taraflar aksini kararlaştırmadığı müddetçe aşağıda yazılı kişiler ödemek zorundadır.

  1.  Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranında öderler),
  2. İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler,
  3. Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar,
  4. Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar,
  5. Rücularda rücu eden taraf,
  6. Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.

Tapu harcını ödemek zorundadır.

Tapu harcı Hangi Miktar Üzerinden Ödenir ?

Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı? Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden ödenmesi gerekir.  “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder. Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekir.  Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek.  Ancak gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekecektir.

Tapu Harcı Oranı Ne Kadardır ?

Tapu Harcının ölçüsü alım yapan ve satış yapan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 15’dir. Buna göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 15 oranında hesaplanır ve ödenir.

Tapu Harcını eksik Ödenirse Ceza Gelir mi ?

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden eksik hesaplanan harç vergi dairesinden hesaplanılır.  Hem gayrimenkulü alan hem de satandan tahsil edilir. Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, alan ve satan için ayrı ayrı eksik ödenen harcın dörtte biri oranında vergi ziyaı cezası kesilir. Ayrıca gecikme zammı tahsil edilir.

 Banka Kredisiyle Alınan Evlerde Tapu Harcı Nasıl Olur ?

Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı?

Evinizi banka kredisiyle de alsanız, tapu harcınızı yine gerçek satış bedeli üzerinden ödemeniz gerekir.  Satış bedelinin bir kısmının banka kredisiyle bir kısmının ise nakit ya da banka havalesi ile ödenmesi halinde, bu şekilde ödenen tüm miktarların toplanması ve bu toplam üzerinden harç ödenmesi gerekir. Banka kredisiyle alınan evlerde harcın asgari tutarı en az banka kredi tutarı olmalıdır. Çünkü Tapu müdürlükleri, devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını Gelir İdaresi Başkanlığına düzenli olarak bildirmektedirler. Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkullere ilişkin olarak tapu bilgilerinin yanı sıra birçok kamu ve özel sektör kurumundan düzenli bir şekilde bilgi temin etmektedir.

Aldığınız Ev ile İlgili İnşaat Şirketi Eksik Fatura Düzenlerse Ne Yapmalıyız ?

Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı?  İnşaat şirketlerindan, satın aldığınız konutlar için aldığınız tutardan daha düşük bedelli fatura düzenlense bile, tapu harcının gerçek satış bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekir.  Müteahhitler tarafından eksik fatura düzenlenmesi halinde bu durumu, en yakın vergi dairesine, 444 0 189 no’lu telefondan Vergi İletişim Merkezine bildirebilir veya www.gib.gov.tr adresinde yer alan “İhbar Bildirimibölümünden ihbarda bulunulabilir.

Tapu İşlemleri için nasıl Randevu Alınır ?

Tapu müdürlüklerinde yapacağınız işlemleri için Alo 181 Tapu ve Kadastapu harcı oranı 2017tro hattını arayarak veya (https://randevu.tkgm.gov.tr) adresinden online başvuru yaparak randevu alabilir, size gönderilecek kısa mesaj (SMS) doğrultusunda işleminizi belirlenen gün ve saatte yapabilirsiniz.

Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor

Vefat Eden Kişinin Borcu Silinir Mi? Vergi Borcu-Trafik Cezası-Adli Para Cezası Ne Olur?

Emlak Vergisi Ne Zaman Nereye Ödenir?Kimler Emlak Vergisi Ödemez?Emekliler Nasıl Muaf Olabilir?

Eşi Vefat Eden Kadına Ayda 250 Lira Yardım Nasıl Alınır Başvuru Nereye Yapılır ?

Vergi Dairelerinde İşe Başlama İşlemi Nasıl Yapılır?Hangi Belgeler Gerekli?Bildirim Süresi Ne Kadar?

 2 Yorum "Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı ?"

  1. Pingback: Mükelleflerde Devreden KDV Kalkıyor Herkese İndirilemeyen KDV İadesi Geliyor

  2. Pingback: Veraset ve İntikal İçin Beyanname Nasıl Verilir?Nereye Verilir?

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)