Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak Taşerona Kadro Başvurular Başladı mı ?

Taşerona Kadro Geçeceklerde Aranılacak Şartlar Nelerdir ?

Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak Taşerona Kadro Başvuruları Başladı mı ?

 • Yaş Sınırı ve Eğitim Şartı olmayacak. Her yaştan her türlü eğitim durumu kadroya geçmeye hak sahibi.
 • 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;
 • 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

şartlarını taşıması gerekmektedir.

Taşerona Kadro Başvurular Ne Zaman Başlayacak ?

Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak Taşerona Kadro Başvuruları Başladı mı ? 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir.

Taşerona Kadro Başvurusu Nereye Yapılacak ?

Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak Taşerona Kadro Başvurular Başladı mı ? 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelere başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurunun nasıl olacağı ile ilgili bu hafta içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanacak  olan usul esas tebliğinde belirtilecektir.

Taşerona Kadro Başvurusu Sırasında İstenecek Belgeler Nelerdir ?

Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak Taşerona Kadro Başvuruları Başladı mı ? Bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yayınlanacak usul ve esas tebliğ ekinde olacağını düşündüğümüz Başvuru dilekçesi yeterli olacaktır.

       Herhangi bir hak kaybına uğramamanız için Başvuru yaptıktan sonra başvurunuz elektronik ortama kayıt edileceği için  kesinlikle başvurunuzu kayıt altına aldırıp başvuru numarası alınız.   

       Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak Sınavı Hangi Kurum Yapacak ?

Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak Taşerona Kadro Başvuruları Başladı mı ?  Taşerona Kadro sınavı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bugün yayınlanan duyuruya göre  sınavı  kadroya geçecek kurumlar tarafından yapılacağı anlaşılmıştır.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre taşerona kadro sınavının bir prosedür gereği basit olacağı asıl önemli olanın güvenlik soruşturması olacağı anlaşılmıştır.  Güvenlik soruşturmalarının da  yaklaşık bir  ayda  sonuçlanacağı düşünürse sınavları şubat ortasından önce olamayacağı görülmektedir.

Taşerona Kadro Kaç Gün içinde Sonuçlanacak Kadroya Geçildikten Sonra İstenecek Belgeler Nelerdir ?

Taşerona geçiş sıralaması şu şekilde olacaktır.

 1.  Taşerona Kadro için ilk olarak Kuruma dilekçe ile Başvuru Yapılacak.
 2. Kurumlar veya belirlenecek kurum tarafından güvenlik soruşturması aşaması gerçekleştirilecek.
 3.  Güvenlik soruşturması aşamasından  sonra Hükümet yetkililerin belirttiğine göre  mülakat ve yazılı sınav yapılacak.
 4.  Bütün aşamalar tamamlandıktan sonra;

        a) Kadroya geçecekler  Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacakları dilekçeleri sunacaklar.

         b) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan edecekleri sunacaklar.

 5.  Bu aşamalar KHK ya göre 90 gün içinde tamamlanacak ve  kadroya geçmiş olacaksınız.

Bütn hazırlayacağınız dilekçe örneklerinin bu hafta içinde yayınlanacak  usul esas uygulama tebliğinde olacağını düşünmekteyiz. Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak Taşerona Kadro Başvuruları Başladı mı ?

 

Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi

Bağ Kur Affı 2018.Geriye Dönük Bağ Kur Düzenlemesi Nasıl Olacak 2018?

Basit Usul Beyannamelerinde Sekiz Bin TL İndirim 2018 Yılında Ne Kadar Oldu ?

SonDakika Ertelenen Şubat 2017 İle kasım 2017 Sigorta Primi Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Hesaplara Konulan E Haciz Nasıl Kaldırılır 2018? Bloke Kaldırma Bankalara Ne Zaman Yansır?

Emeklililkte Yaşa Takılanlarla İlgili Son Durum Nedir 2018’de Çözülecek mi?

2018 KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır Şartları Nelerdir ?

2018 TOKİ Başvuru Şartları Nelerdir TOKİ Konut fiyatları?

 

 

Sayfalar: 1 2Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)