Taşınmaz Haczi Kaç Yılda Düşer?

Haciz borçlunun borcunu ödememesi durumunda kişinin mallarına zorla el konulması anlamına gelmektedir. Bu bir borcun tahsili yollarından sayılmaktadırlar. Ancak taşınmaz haciz de bazı durumlar söz konusu olmakla birlikte de taşınmaz haciz de bir bakıma önemli bir hal almaktadır.

Taşınmaz Haciz Kaç Yılda Düşer?

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi söz konusu ise bir yapılandırıcı bir unsur da söz konusu hale gelmektedir. Bu da belirlenen süre içerisinde borcun ödenmesi olarak algılanmaktadır. Ancak bu durumlarda taşınamaz haczin düşmesi durumu ile de karşı karşıya gelinebilmektedir.

  • Haczedilen menkul satış 1 yıl içerisinde talep edilmez ve satılamaz ise,
  • Haczedilen gayrimenkul satış 2 yıl boyunca talep edilmedi ise haciz işlemi kanunlara bağlı olarak düşmüş sayılmaktadır.

Bu unsurlar gözetildiği zaman en geç 2 yıl içerisinde verimli bir sonuç elde edilemez ise, taşınmaz haczin düşmesi muhtemel bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Haciz İsteme Hakkı Ne Zaman Düşer?

Haciz isteme hakkı ödeme emrinden hemen sonra belirli bir tarihin geçmesi ile birlikte de 1 sene içerisinde düşme durumu meydana gelebilmektedir.Ancak bu süre içerisinde taksit sözleşmeleri aynı zamanda da işlem süresi katılmamaktadır. Eğer kişi belirlenen süre içerisinde yükümlü olduğu borcu öder ise artık bu durumda da icra süresi durdurulmaktadır. Aynı zamanda da icra davası kapanmaktadır. İcra durumunun başlaması için belirlenen süre içerisinde borcun ödenmemesi önemli bir durumdur.

Alacaklı ister ise haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilmektedir. Bu vesika da yine hiçbir şekilde süreye intikal eden bir durum değildir. Bunların yanı sıra haciz hakkının düşme sebeplerinden birisi de dosyanın belirlenen süre içerisinde gerçekleşmemesidir. Bu durumda da dosya otomatik olarak düşebilmektedir. Dosyanın yenilenme sürecinde ise yeniden bir harç yani hizmet bedeli alınmaktadır.

Aynı zamanda eğer icra edilen ürünler açık arttırmaya sunulur ancak olumlu bir sonuç elde edilemez, karşılanması beklenen tutar karşılanmaz veya da alıcı çıkmaz ise malların satımı gerçekleşemez ise bu durumlarda da icra hakkının düşmesi söz konusu olacağından haciz hakkı da bitmiş sayılacaktır.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)