Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ?

    Hükümetin bir çok kanunda değişiklik yaptığı  yeni bir torba yasada mecliste kabul edildi.  Genelde vergi kanunlarında değişiklik yapan vergi gelirlerini artıracak.  Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ‘nın bütün maddeleri kabul edildi Sadece tüm üzerinde oylama kaldı. Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ? 

Torba Yasa İle Gelen Değişiklikler Neler ?

 Kurumlar Vergisi Oranı Artıyor mu ?

Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ? Torba yasa tasarısının  ilk halinde uygulanmakta olan % 20 Kurumlar vergisi oranı, bankalar, finansal kiralama şirketleri,  faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseleri, varlık yönetim şirketleri, 6362 sayılı SPK kapsamında faaliyette bulunan sermaye piyasası faaliyette bulunan sermaye piyasası kurumları ile reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisi oranı % 22 ‘ye çıkartılıyordu. Ancak Plan Bütçe Kapsamında yapılan değişiklikle. Tüm Kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden yüzde 22 oranında kurumlar vergisi ve geçici vergi alınması şeklinde değiştirilerek kabul edildi. Şirketler üç yıl boyunca kurumlar vergisini % 22 olarak ödeyecekler. Bakanlar Kuruluna Konuyla ilgili % 20 ye indirme yetkisi verildi.

Belediyelerin Elektrik Borçları Yapılandırılıyor ve Ödeme Süresi Uzatılıyor

Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ? Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile yüzde ellisinden fazlası belediyelere ait şirketler ve il özel idarelerinin TEDAŞ’a borçlarının tasfiyesine ve 6824 sayılı Kanunla yapılandırılan TEDAŞ alacakları
için başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik bir düzenleme kabul edildi.

Vergi Dairesinin Tebliğ İşlemleri Kolaylaşıyor

Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ? Kabul edilen torba yasa ile Vergi mükelleflerinin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adreslerinin kanunda tanımlanan bilinen adreslerden sayılması.  Vergi mükellefin işyeri adresinde bulunamaması halinde MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresine tebligat yapılabilmesi. Tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS’te kayıtlı adresinin bulunmaması durumunun eklenmesi  gibi düzenlemeler geldi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi % 25 Artıyor

Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ? Torba yasa Tasarısının ilgili maddesi ile  motorlu taşıtlar vergisinin 31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlarda; 1300 cc’nin altındaki taşıtlar için yeniden değerleme oranında, diğer taşıtlar
için ise yeniden değerleme oranına ilave olarak 10 puan artırılarak uygulanmasını teminen değiştirilerek
madde olarak kabul edildi. 2018 Yılından itibaren trafiğe çıkacak araçlar içinde  vergileme ölçütleri için taşıt değerinin de kriter olarak kabul edildi.

Büyükşehir Olması  Nedeniyle Mahalleye Dönen Köylerin   Emlak Vergi Alınmaya Başlama Tarihi  Uzatıldı

Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ? Büyükşehir yasası nedeniyle Tüzel kişiliğini kaybeden köylerde Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarının alınmaya başlama tarihi, 31 Aralık 2017’den 31 Aralık 2020 olarak değiştirildi.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi Değiştiriliyor

Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ?  Kamu alacağı nedeniyle oluşan ihtiyati hacze yapılacak itiraz süresi, kamuya borcu bulunanlara
tebliğ edilen ödeme emrinden sonra ödeme süresi, borçlunun mallarını elinde bulunduran üçüncü
kişilerin mal bildirim yükümlülüğünün süresi, teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce
borçluya yapılan tebliğ ile verilen süre, ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal
bildiriminde bulunma sürelerinin 7 günden 15 güne çıkarılıyor.

Milli Piyangodan Alınan Vergi Artıyor

Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ? Şans oyunları ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 oranındaki
veraset ve intikal vergisi oranı %20’ye çıkarıldı.

 Kurumların Taşınmaz Satışlarında Muafiyet Oranı % 75’ten % 50’ye Düştü

Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ? Kurumlar vergisi mükelleflerinin, taşınmaz satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna oranı % 75’ten % 50 Düşürülüyor. Yeni Gelen madde “Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı” şeklinde değiştiriliyor.

Torba Yasa Tasarı Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz

30 Kasım da Yapılandırma Taksidimi Ödemezsem Ne Olur ?

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018? İş yerinin Metrekaresi Ne kadar Olmalıdır?

2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

Adım Adım Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır Miktarı Ne Kadar ?

Milli Piyango Büyük İkramiye Ne Kadar 2018? Biletler Ne Kadar?İkramiyeden Vergi Kesintisi Nasıl Yapılacak?

Esnafa Müjde Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Maaşı 2018’de Başlıyor

Yeniden Yapılandırmada Son Ödeme Tarihi. Vergi-SGK Yapılandırmada Ödeme Planı2 Yorum "Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ?"

  1. Pingback: 2018 Doğum Yardımı Ne Kadar Nereden Alınır Doğum Yardımı Başvuru

  2. Pingback: 7061 Sayılı Torba Kanun İle Vergisel Değişiklikler Nelerdir

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)