Torba Yasa Mecliste Görüşülmeye Başladı Ne Zaman Kanunlaşacak?

       2018 Yılında savunma sanayinde yapılacak harcamaları karşılamak için Vergi Gelirlerini arttırmak amacıyla hükümet tarafından hazırlanan torba yasa tasarısı 27 Eylül 2017 tarihinde meclise sevkedilmişti.   Meclis Plan Bütçe Komisyonunda geçen hafta  torba yasa tasarısı tümü hakkında Maliye Bakanı Naci AĞBAL tarafından bilgi verimiş eleştirilere cevap vermişti. Bugün itibariyle de Torba yasa tasarısı için plan bütçe komisyonunda maddeler hakkında görüşmelere geçildi. Torba Yasa ile neler geliyor ?

Hükümet tarafından meclise sevkedilen torba yasa tasarısı ile bir çok kanunda vergi arttırıcı yönde değişiklikler yapılıyor.  Bu değişikliklerden önemli olanları madde madde olarak yazımızda açıklayacağız. Torba Yasa Mecliste Görüşülmeye Başladı Ne Zaman Kanunlaşacak?

TORBA YASA TAM METNİ BURADA 

Kira Beyannamesi Verenlerin Götürü gider oranı Yüzde yirmibeşten Yüzde Onbeşe Çekiliyor 

Torba Yasa Mecliste Görüşülmeye Başladı Ne Zaman Kanunlaşacak? Kira Beyannamesi verenler için Mecliste görüşmeleri devam eden torba yasadan  kötü haber geldi.  Torba Yasada yapılan düzenlemeye göre  Kira beyannamesinde gider düşme yöntemlerinden olan  götürü usul yöntemini seçenler elde etmiş oldukların % 25’ini gider olarak düşebiliyorlardı. .Yeni yapılan düzenleme ile  artık kira beyannamesi verenler Yüzde yirmibeş yerine artık yüzde onbeş   olarak düşebilecekler. Yapılan bu değişiklikten sonra kira beyannamesi verenler 2018 yılında 2017 yılına göre daha yüksek vergi ödmek zorunda kalacaklardır. .  Kira geliri elde edenler götürü gider yöntemindeki indirim oran değişikliği nedeniyle gerçek gider yöntemini tercih edecek. Hükümetin götürü gider yönteminde ki değişiklğin sebebide insanların gerçek gider yöntemini seçerek ev sahiplerinin fatura almasını sağlamak ve kayıtlı ekonomiye geçişi sağlamayı hedefliyor.  Bu değişiklik 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olacak. 2017  Yılı kira geliri için Mart 2018 aında verilecek beyannamede yüzde on beş olarak uygulanacak.

Gelir Vergisinin Üçüncü Dilim Oranı Artıyor  Ücretliler Esnaflar  Artık Daha Fazla Vergi Ödeyecek 

Torba Yasa Mecliste Görüşülmeye Başladı Ne Zaman Kanunlaşacak? Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri başlanan Torba Yasa tasarısı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinde ki oranlar  değiştiriliyor. Yapılan değişiklikle birlikte  yıllık kazancı 70 bin liranın üzerinde olanlar artık % 27 olarak değil % 30 oranıyla vergi ödeyecekler. Yapılan bu değişiklikle ücretli çalışan ve gelir vergisi mükellefleri bir  önceki yıla göre % 5 daha fazla vergi ödeyecekler. Bu değişiklik 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek.

 Asgari Ücretlilerin Maaşları Artık Düşmeyecek 

Torba Yasa Mecliste Görüşülmeye Başladı Ne Zaman Kanunlaşacak? Asgari ücretlilerin maaşları  Yapılacak düzenleme ile artık düşmeyecek.  Asgari ücretlilerin yıl sonundaki aylarda vergi dilimi nedeniyle maaşları düşüyordu. Yapılan düzenleme ile vergi dilimi nedeniyle eksilen maaşları asgari geçim indiriminin içerisinde ödenecek.

Asgari Ücretlinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında 1404,06 TL’nin altına düşmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde ilave ediliyor.

2017 Yılından ocak ayından itibaren asgari ücretlilere asgari ücret tespit komisyonunun belirlediği brüt asgari ücret tutarı üzerinden. Yasal kesintiler yapıldıktan sonra asgari geçim indirimi uygulanmak suretiyle bekar ve çocuksuz olan asgari ücretliye 1404.06 TL net ücret ödenmesi sağlanıyor.

Yapılan düzenleme ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404 ,06 TL’nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL’ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Onbeş Güne Çıkıyor 

Torba yasa tasarısı ile 6183 sayılı kanunun 15. maddesi 55. maddesi 56. maddesi 58 maddesi ve 60. maddesinde düzenlenen sürelerde değişiklikler yapılıyor.

6183 Sayılı kanunun. 15. Maddesinde belirtilen ihtiyati hacze karşı dava açma süresi yedi günden on beş güne çıkacak.  6183 Sayılı kanunun 55. maddesinde ki ödeme emrine karşı itiraz, ödeme süresi ve ödeme emrinden sonra mal bildiriminde bulunma süresi  yedi gün olan süreler  onbeş gün olarak değişiyor.

Yapılan değişiklikle 55. maddede ki  vadesinde borcunu ödemeyenlerin mallarını bulunduranların tahsil dairelerine bildirme süresi yedi günlük süre  onbeş gün olarak değişiyor.

6183 Sayılı Kanunun 56. maddesi oluyor.  yapılan değişiklik ile teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne olarak değiştiriliyor.

6183 sayılı kanunun 58. maddesinde ki yedi günlük süreler de değiştiriliyor. Ödeme emrine karşı dava açma süresi  ve davası reddedilenler. Mal bildiriminde bulunma süresi de yedi gün  on beş gün olarak değiştiriliyor.   Yine  6183 sayılı kanunun 60. maddesi belirtilen hapsen tazyik kararı alınması süresi yedi günden on beş güne çıkacak.

Torba Yasa ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununda Neler Değişiyor ?

Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Oranlar la Yeni Zamlar Geliyor 

Torba yasa tasarısında  motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili radikal değişiklikler öngörülmektedir.  Buna göre,2018 yılı ocak ayından itibaren motorlu taşıtlar vergisi yüzde 40 oranında artacak. Bilindiği gibi motorlu taşıtlar vergisi yani araç bandrolü yılda 2 kez alınan bir vergidir. Birincisi ocak ayında ikincisi ise temmuz ayında ödenir. Şuan ki mevcut sisteme göre araç vergisi, aracın yaşı ve silindir hacmine göre değişiyor. Meclise sunulan torba yasaya göre ise araç vergisi artık 3 şekilde belirlenecek.Birincisi aracın yaşı, ikincisi aracın silindir yani motor hacmi,üçüncüsü ise aracın değeri. Bu kriterlere göre aracın vergisi belirlenecek. Zam oranı  Maliye Bakanı Naci AĞBAL tarafından yüzde kırk oranında olacağını söylemişti. Zam oranına tepki gelmesi ve Cumhurbaşkanın devreye girmesiyle zam oranın yüzde yirmilerde olacağı bekleniyor.

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Vergi Dairesi Tebliğ İşlemleri Kolaylaşıyor 

     Torba Yasa Mecliste Görüşülmeye Başladı Ne Zaman Kanunlaşacak? 

Mecliste görüşmelerine başlanan Torba  yasa tasarısı ile 213 Sayılı Vergi usul Kanunun 101. maddesi değiştiriliyor. Yapılan değişiklikle artık vergi dairesi tebliğ işlemleri kolaylaşyor.  Kanun maddesi yeniden düzenlenerek. bilinen adresler tanımından iş bırakmada bildirilen adresler, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler kanun metninden çıkartılarak. Bilinen adres olarak sadece MERNİS kayıtlarında yer alan adresler bilinen adresler arasına giriyor. Yine kimlere yapılacağına ilişkin hususlar değişiyor. yapılan değişiklikten sonra, işyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bulunmaması halinde tebliğ gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birine, tüzel kişiliği olmayanlarda idare edenlerin veya temsilcilerin MERNİS adresinde tebliğ yapılabilecek.

Engelliler Hangi Araçları Alabilir?Aracı Kimler Kullanabilir?ÖTV Ödemeden Araç Alımı İçin Özür Oranı Kaç Olmalıdır?Araç Alım Şartları?

Vergi Daireleri Tebliğ İşlemlerinde de Kapıya Yapıştırma Geliyor

Torba Yasa Mecliste Görüşülmeye Başladı Ne Zaman Kanunlaşacak? 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 102. maddesinde değişiklik yaparak. Vergi evraklarının tebliğini kolaylaştırıyor.  Vergi evraklarını muhatabın mernis adresinde ki kişi almazsa bile. Postacı veya vergi memuru kapıya yapıştırarak. tebliğ yapabilme sistemi geliyor.

Kurumlar Vergisi Oranı Yüzde Yirmiikiye Çıkıyor  

Meclis Plan Bütçe Komisyonun da görüşmelerine başlananTorba yasa tasarısı ile % 20 oranında uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı bazı kurumlar için % 22 ‘ya çıkartılacak.  2018 yılından itibaren  bankalar, finansal kiralama şirketleri.  Faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları. Yetkili döviz müesseleri, carlık yönetim şirketleri, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri. Kurumlar vergisini % 22 olarak  ödeyecekler.  Bakanlar kuruluna da Yüzde 22 oranı Yüzde 20 ye düşürme yetkisi veriliyor.

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)