Vergi Affı 2018 Neleri Kapsıyor?

Mahkeme İle Kesinleşmiş Olan Alacaklar Da Bu Aftan Yararlanabiliyor Mu? Taksitlendirme Talep Formu. Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu. Vergi Affında 60 Ay Taksit İmkanı. Vergi Affı İçin Gerekli Belgeler. Vergi Affı Başvuru. Taksitlendirme Talep Formu. Katkı Kredisi Borçları. 

Vergi affı bilindiği üzere vergi borçlarının yeniden yapılandırılması ile birlikte gerçekleşen bir olgu olarak kendisini göstermektedir. Bazı kanunlarda değişikliğin 2018 yılında yeniden gündeme gelmesi ile birlikte pek çok kişi hangi şartları kapsadığını ve nasıl bir af olacağını merek etmektedir.  Kanunlarda değişiklik yapılmasına Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) alacaklarıyla ilgili düzenleme yaparak pek çok kişi bu konuda yapılandırma hakkına da sahip olmaktadır.

Vergi Affını Kapsayan Durumlar Nelerdir?

31-3-2018 tarihi itibaren önceki dönemlere ait beyan ile kesinleşmiş belgeler ve verilmesi gereken tarihe kadar vergi affı için gerekli belgeleri veren kişilerin 2018 yılında önce tahakkuk eden vergi borcuna sahip kişiler  ;

 • Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları

konusunda bir yapılandırılmaya gideceği Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanmıştır. Binali Yıldırım;

 • ‘Birinci maddede esnafların ve sanayicilerin yakından ilgilenmesi gereken bir yapılandırma. Bununla ilgili maliye ile ilgili işi olan, gümrükle işi olan vatandaşlarımız il özel idareler ve kamu kuruluşları tarafından tamamı ile ilgili bir yapılandırma söz konusudur. Yeniden bir vergi ve prim hesaplanması yapılacak aynı zamanda da trafik cezaları da bununla birlikte yeniden yapılandırılacaktır. Vatandaş ile anlaşmazsızlıklar büyük oranda azalacaktır.

diyerek vergi affının ve yapılanmanın faaliyete geçeceğini bu sözleri ile doğrulamıştır.

Mahkeme İle Kesinleşmiş Olan Alacaklar Da Bu Aftan Yararlanabiliyor Mu?

Bu kanunun kapsadığı dönemler ilişkin olarak kanunun yayını itibari ile yargı kararı ile kesinleşen borçlar da bu affa dahil olabilecektir. Kanunun ön gördüğü süre ve vergi affı başvurusu gerçekleştirildiği takdirde af geçerli olabilecektir.

Vergi Affı Neleri Kapsıyor?

Vergi affı genel olarak gecikme zamlarından, gecikme faizlerine, trafik cezalarından gümrük vergilerine kadar pek çok alanı kapsayan bir yapılandırma olarak söz konusu hale gelmektedir. 31.03.2018 tarihi ve sonrası dönemlerde kişiler vergilerini beyan ederek başvuru gerçekleştirir ise bu durumda vergi affından yararlanabilmektedirler.

Kişilere birtakım unsurlar ve şartlar yeniden koyulacaktır. Daha sonrasında eğer bir nakit ödeme söz konusu ise ciddi oranda bir indirim de söz konusu olacaktır. ‘Bu da vergi borcu olan kişilerim  gecikme faizinin yüzde 90’ını ödemeyecekler. Sadece yüzde 10’unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar’ şeklinde bir durum söz konusu olacaktır. Vergi Affı;

 • Trafik cezalarını ve borçlarını
 • Gümrük vergisi borçlarını
 • Geçmiş motorlu taşıtlar vergi borcu,
 • Emlak vergisi borçları
 • Öğrenim kredisi borçları
 • Katkı kredisi borçları

bu affın içerisinde yer almakla birlikte de mükellefe bağlı olarak 48 aya bölünebilme ve oldukça düşük faiz oranı gündeme gelmektedir.

Vergi Borcu Olanlara Müjde : Vergi Affında 60 Ay Taksit İmkanı

Vergi borcu olanlara en iyi müjdelerden birisi de taksitlendirmenin daha uzun zamanı kapsaması oldu. Tecil edilen borçlar 36 aya kadar esnetilebilmek de idi. Bu yıl gerekli başvuruların tamamlanması ile birlikte kişiler bu durumu 60 aya kadar çıkarabilmektedir. Tecil için gereken şartlar ise;

 • Başvuru tarihinden itibaren en az 3 yıl boyunca gelir vergisi veya da diğer vergi türlerinden herhangi birine mükellef olunması gerekmektedir.
 • Pişmanlık  veya da borcun düzeltilmesi için bir beyanname hazırlanması gerekmektedir.
 • Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibariyle vadesi 1 yılı geçmemiş borcun iyi niyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması gerekir.

bu şartların kapsanması ile birlikte aftan yararlanabilen vergi borcu sahipleri ilgili yerlere başvuru gerçekleştirmekle birlikte de kısa süre içerisinde bu yapılandırmanın arasında yer alabilmektedir.

Taksitlendirme Talebinde Kimler Bulunur?Taksitlendirme Nasıl Yapılır?

Vergi affında Taksitlendirme talebinde borç sahibi her kimse direkt olarak başvuru gerçekleştirebilmektedir. Ancak bu durumda da Tecil ve Taksitlendirme Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Bu form ile Vergi Dairesine veya da defterdarlık yada başkanlığa verilmelidir.

Bu durumda da eğer bir taksitlendirme  söz konusu oldu ise taksitlendirilen borçlar için 50.000 TL’yi geçen bir borç söz konusu için teminat verilebilmektedir. Ancak borç geçmiyor ise teminat verilmesine gerek kalmamaktadır.  Teminat için genel olarak;

 • Bankalar tarafından borç sahiplerine verilen süresiz teminat mektupları,  
 • Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma  senetleri
 • Borçlanma senetlerinin yerine düzenlenen belgeler,

verilebilmektedir. Bu teminat ile birlikte kişiler kolaylıkla teminat belgesi düzenleyebilme imknaına sahip olmaktadırlar.

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)