Vergi Dairelerinde İşe Başlama İşlemi Nasıl Yapılır?Hangi Belgeler Gerekli?Bildirim Süresi Ne Kadar?

 Vergi Dairesi Nedir?

Vergi Dairelerinde İşe Başlama İşlemi Nasıl Yapılır? Vergi daireleri mükelleflerin işlerini yapmak zorunda olan ve onların taleplerini dikkate alan resmi bir kurumdur. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterirler. Büyükşehir belediye merkezlerinde başkanlıklar, ilçelerde ise müdürlükler vardır. Dediğimiz gibi mükelleflere hizmet eden bir kuruluştur. Vergi dairesinde tarh,tahakkuk,tebliğ ve tahsilat aşamaları sırasıyla gerçekleşir. Bunların olması için öncelikle mükellefiyetin olması gerekir. Yani işe başlamanın olması gerekir. Bu yazımızda işe başlama konusuna değineceğiz. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İşe Başlama Evrakları Nelerdir?

Vergi Dairelerinde İşe Başlama İşlemi Nasıl Yapılır? Esnaf olmak isteyen yani vergiye tabi olmak isteyen kişilerin bazı işlemleri yapması gerekir.Bu konuda maalesef çok fazla bilgimiz de yoktur.Hemen her kafadan başka sesler gelmektedir.Bazıları şu evrağı da götür derken, bazıları ise buna gerek yok diyebilir.Ama burada sorun yaşayan işe başlayacak olan kişi oluyor.Hele bir de evraklar eksik diye vergi dairesinden azarı yemesi de başka bir konu.Peki işe başlama bildiriminde hangi evraklar olacak? Basit usul ve gerçek usulde evraklar farklı mı oluyor?

gerçek usul olacak mükellefler için

öncelikle gerçek usul olacak kişiler için işe başlama dilekçesinin,formunun  doldurulması gerekiyor.Bu dilekçenin eksiksiz dolması gerekiyor.Çünkü hemen hemen her bilgi bu dilekçenin üzerinde yer alıyor.Buradaki yanlışlık işlerin yanlış gitmesine neden olur.Bu dilekçeye ek olarak ise aşağıda belgelerin olması gerekiyor:

– Noter onaylı imza sirküleri yani imza beyannameleri

-Onaylı nüfus cüzdanı örneği (Bizzat başvurulması ve nüfus cüzdanının aslının ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi durumunda onay vergi dairesince yapılmaktadır.)

– İkametgah belgesi

bunlarla birlikte ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmak gerekiyor.

basit usul olacak mükellefler için

basit usul olacak mükellefler içinde mutlaka işe başlama dilekçesinin doldurulması gerekiyor.Yine bu dilekçeye ek olarak aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir.Bunlarla birlikte, tıpkı gerçek usuldeki gibi ilgili vergi dairesine başvuru yapılması gerekir

-Onaylı nüfus cüzdanı örneği, (Bizzat başvurulması ve nüfus cüzdanının aslının ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi durumunda onay vergi dairesince yapılmaktadır.)

– İkametgah Belgesi,

İşe Başlamada Bildirim Süresi Ne Kadardır?

Vergi Dairelerinde İşe Başlama İşlemi Nasıl Yapılır? her resmi işte olduğu gibi vergi dairelerinde işe başlamada da belli bir süre vardır.Bu süre, işe başladıktan sonra 10 gündür.Peki bu sürenin sonunda bildirimde bulunulmaz mı? Tabi bulunulur.Ancak,Bu sürenin sonunda yapılan bildirimlerde ceza uygulanır.Bu cezanın adı geç bildirim cezasıdır.Aslında bu ceza çok küçük bir cezadır ancak yine de ceza yememek adına zamanında başvurmak önemlidir.

İşe Başlama Bildiriminden Sonra Vergi Daireleri Hangi İşlemi Yapar?

Vergi Dairelerinde İşe Başlama İşlemi Nasıl Yapılır? İşe başlama bildiriminden sonra artık top vergi dairesindedir.Yani siz üzerinize düşen görevi yerine getirmiş olursunuz.Bundan sonra vergi dairesi gerekli işlemleri yaparak açılışı yapacaktır.Peki nedir bu gerekli işlemler?Öncelikle vergi dairesi tarafından sisteme yoklama girilir.Bu yoklamaya istinaden de yoklama ekiplerince yoklama yapılır.Bildirim yapıldıktan sonra, vergi dairesince aynı gün,aynı gün yapılmasının mümkün olmaması halinde ertesi iş günü içinde, mükelleflerin iş yerinde yapılacak bir yoklama ile işe başladıkları tespit edilir.Eğer işe başlama dilekçesinde muhasebeci kaşesi varsa durum faklıdır.İşe başlama bildirimi serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış ,kaşelenmiş veya yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi halinde açılış işlemi anında gerçekleşir ve işe başlamanın tespiti için yapılan yoklama 30 gün içinde yapılır.Yani mükellef işe başladıktan 30 gün içinde vergi dairesi yoklama memuru tarafından yoklama işlemi gerçekleştirilir.

 

 



1 Yorum "Vergi Dairelerinde İşe Başlama İşlemi Nasıl Yapılır?Hangi Belgeler Gerekli?Bildirim Süresi Ne Kadar?"

  1. Pingback: 2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)