Vergi Dairesi Vezneleri Kredi Kartıyla Ödeme.Trafik Cezaları Kredi Kartıyla Nasıl Ödenir?

Vergi Dairesi Vezneleri Kredi Kartıyla Ödeme.Vergi Daireleri, Gelir İdaresine bağlı olan ve vergi ile ilgili işlemleri yapan ve tahsil eden bir resmi kurumdur.Yani tahakkuk eden bir verginin tahsil edileceği yerlerden birisidir.Hatta en bilinen yöntemidir.Ancak dediğimiz gibi, vergi daireleri vezneleri en bilinen ve en garanti olarak görülen ödeme yoludur.Peki vergi dairelerinde ödeme nasıl olur? ödemeler peşin olmak zorunda mıdır? taksitle ödeme yapılabilir mi?Trafik para cezalarında ödeme nasıl olur? en önemlisi vergi dairelerinde kredi kartıyla ödeme yapılabilir mi?Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Vergi Daireleri Veznelerinde Taksit Yapılır Mı?

Vergi Dairesi Vezneleri Kredi Kartıyla Ödeme.Yukarıda da anlattığımız gibi vergi daireleri vezneleri tahsil yapmaya yetkilidir.Yapılacak olan ödeme de peşin olmak zorundadır.Yani vergi dairesi veznelerinin taksit yapma yetkisi yoktur.Ancak bir vergi borcuna taksit yapılmışsa yalnızca bu taksiti alır vezneler.Peki taksit nasıl yapılır? taksit için ilgili servisi gidilir ve maktu dilekçelerden olan taksit dilekçesini doldurup ilgili memura verir.İlgili memur da gerekli taksitlendirmeyi yapar.Yapılan taksitlendirmeden sonra vezneye gidip ilgili taksit ödenebilir.Buradan da anlaşılacağı gibi, vezneler taksit yapamaz sadece yapılan taksitin ödemesini alır.

Vergi Dairesi Veznelerinde Kredi Kartı Geçer Mi?

Vergi Dairesi Vezneleri Kredi Kartıyla Ödeme. Vergi daireleri veznelerinde sadece peşin ödeme yapılacağını söylemiştik.Peki yapılacak ödeme nasıl olacak? Şunu belirtelim , hemen herkes vergi dairesi veznelerinde kredi kartının geçerli olacağını biliyor.Hayır, vergi dairelerinde kredi kartı geçerli değildir.Yani pos cihazları olmadığından yapılacak olan ödeme direkt nakit olmak zorundadır.

Trafik Para Cezaları Vergi Dairelerinde Kredi Kartıyla Ödenir Mi?

Vergi Dairesi Vezneleri Kredi Kartıyla Ödeme. Trafik para cezaları hemen her araç sahibinin yediği bir cezadır diyebiliriz.Ceza yiyen birisi 15 gün içinde ödeme yaparsa indirimli olarak bu cezayı ödeyebilir.indirim oranı ise 1/4 tür. Yani örnek verecek olursak, 100 TL ceza yiyen birisi 15 gün içinde ödeme yaparsa 80 TL öder.Peki trafik para cezalarını damı peşin ödemek zorundayım diyebilirsiniz.Evet. Trafik para cezalarını da vergi dairesi veznesine peşin ödemelisiniz.Yani bu cezalarda da kredi kartı geçerli değildir.Ancak, bu cezaları bankalar aracılığıyla veya www.gib.gov.tr adresi yardımıyla farklı ödeme şekilleriyle ödeyebilirsiniz.

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)