Vergi İhbar

Vergi ihbar sistemi,devletten vergi kaçıran kişi ya da kurumların yakalanması adına işletilen bir sistemdir. Kendi içinde çeşitli özellikleri ve şartları bulunmaktadır.

Vergi; kamu hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kanun aracığı ile kişilerden ya da kurumlardan toplanan paradır. Anayasamızda da belirtildiği gibi kişiler kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.

İnsanlar artık bariz bir şekilde vergi kaçırmak yerine daha profesyonel yöntemlere başvurmaktadır. İşinin ehli muhasebeciler tarafından yapılan yeni işleme vergiden kaçınma denmektedir. Vergiden kaçınma da en az vergi kaçakçılığı kadar kanunlara aykırıdır. Genellikle devletin kanunlarındaki boşluklardan faydalanılarak yapılmaktadır. Çıkarılan mevzuatlar da vergiden kaçınmayı tam olarak önleyememiştir.

Vergi İhbarı Nedir?

  Vergi kaçıran kişilerin ya da vergiden kaçınma yoluna gidenlerin devletin yetkili mercilerine bildirilmesi anlamına gelmektedir. Devlet yetkilileri vergi ihbarına teşvik için çeşitli miktarlarda ücretleri içeren ödüller vermektedir.

Vergi İhbarı Nasıl Yapılmaktadır?

İhbarlar yazılan bir dilekçe ile yetkili mercilere iletilmektedir. Dilekçede ihbarı yapan kişinin;

 • Adı
 • Soyadı
 • İmzası
 • İkametgâh bilgileri

eksiksiz şekilde yazılmış olmalıdır. Aksi takdirde yapılan ihbarlar geçersiz sayılacaktır. İhbarda bulunan kişilerin genel adı muhbirdir. Ayrıca ihbar edilen birey ya da kurumun da bilgileri tam olarak yazılmalıdır.

Muhbirin ihbar tazminatı olarak tanımlanan miktarı alabilmesi için:

 • Tazminatı talep ettiği ekstra olarak belitmiş olmalıdır.
 • Yaptığı ihbar net ve somut delillere dayanarak yapılmış olmalıdır.
 • Vergi incelemesine ihbardan önce başlanılmamış olmalıdır.
 • Vergi inceleme süresi boyunca yapılan ihbardan vazgeçilmemiş olmalıdır.
 • İhbar isimsiz olarak yapılmışsa vergi incelemesi bitmeden önce muhbir kendini belli etmiş olmalıdır.

Vergi ihbarı yapan kişinin kimliği ifşa edilir mi?

                Devlet, muhbirlerin kimliklerinin gizli tutulacağına dair bir garanti vermektedir. Muhbirin ismi ancak alınan bir mahkeme kararı sonrasında usulüne uygun bir şekilde açıklanmaktadır. Bu durum son derece önemlidir.

      Vergi ihbarı yapmanın iki türlü yolu bulunmaktadır.

 • Muhbirler yazdıkları dilekçeleri vergi dairesine ya da defterdarlıklara götürerek elden teslim edebilirler.
 • Muhbirler ihbar bildirimini gib.gov.tr adresindeki ilgili bölümden online olarak gönderebilirler. Fakat tazminat istenilen durumlarda dilekçeler elden verilmelidir.

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)