Vergiyi Düzenli Ödeyene İndirim Başladı Mı? İndirimden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Vergiyi Düzenli Ödeyene İndirim Başladı Mı? 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiş olup maddede belirtilen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yıllık beyannameleri üzerinden hesapladıkları gelir veya kurumlar vergisinin %5’ini indirebilme imkanı sağlanmıştır.Buna göre, şartların taşınması halinde gerekli kişiler vergi indiriminden yararlanacak.Peki uygulama ne zaman yürürlüğe girecek?Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Vergi İndiriminden Kimler Yararlanacak?

Vergiyi Düzenli Ödeyene İndirim Başladı Mı? Resmi gazetede yayınlanan kanuna göre, yüzde 5 oranında uygulanacak olan vergi indiriminden aşağıda belirtilen kişiler yararlanacak.Tabi bunun için gerekli şartların olduğunu yeri gelmişken hatırlatmakta fayda vardır.

  1.  Zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar.
  2. Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri gerekli şartları taşımaları halinde vergi indiriminden yararlanacaklar.

Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Vergiyi Düzenli Ödeyene İndirim Başladı Mı? Yüzde 5 oranında uygulanacak vergi indiriminden kimlerin yararlanacağı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, her kanunun uygulanmasında olduğu gibi bu kanun uygulanmasında da belli şartlar vardır.Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

  1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması. Bu beyannameler için kanuni süresinden sonra verilen pişmanlıkla veya düzeltme beyannameleri süresinde ödenirse vergi indiriminden ihlal sayılacak. 10 TL ye kadar ödenmeyen borçlarda ihlal sayılmayacak.
  2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re5sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatlarm kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda, bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),
  3. indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezalan dahil)1.000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

En Fazla Ne Kadarlık Vergi İndirimi Olacak?

Vergiyi Düzenli Ödeyene İndirim Başladı Mı?  Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek.. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Ne Zaman Başlayacak ?

Vergiyi Düzenli Ödeyene İndirim Başladı Mı? Vergisini düzenli ödeyene vergi indirimi 1 ocak 2018 tarihinden itibaren resmen başlayacak.Bu tarihten sonra çok az da olsa vergi indirimi yapılacak.Bu oran şimdilik yüzde 5 oranında olacak ancak ilerleyen zamanlarda Bakanlar Kurulunun bu oranı artırma yetkisi bulunuyor

65 Yaş Aylığı Ne Kadar Oldu 2018? Başvuru Nasıl Nereye Yapılır? Başvuru Formu

Yararlanabileceğiniz Vergisel Teşvikler Nelerdir 2018

25 Yıl Evli Kalan Ev Hanımlarında Emeklilik Nasıl Olur? Emeklilikte Yaş Sınırı Olacak Mı?25 Yıllık Evlilikte Emeklilik Şartları Neler?

 



2 Yorum "Vergiyi Düzenli Ödeyene İndirim Başladı Mı? İndirimden Yararlanma Şartları Nelerdir?"

  1. Pingback: 2017 Emlak Vergisi İkinci Taksit Nasıl Nereye Ödenir

  2. Pingback: Müjde Prim Borcundan Dolayı Emekli Olamayan Herkes Emekli Olacak

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)