Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Yatırım Teşvik Mevzuatı Ve Sağladığı Destekler

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir 2018. Bazı yatırımlarda kişilere Devlet Yardımları sağlanabilmektedir. Bu yardımdan anayasa tarafından belirlenmektedir birlikte alınan  kararın  17/h maddesi çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri bu hakları sahip olabilen faktörler arasında yer aldı.  Şöyle ki geliştirilen ürünler veya da parçaların üretiminde ve daha sonrasında da bir teşvik söz konusu hale gelmiştir.  Bu teşvik unsurlarının elde edilebilmesi için öncelikli olarak projenizin genel amacını ve bu doğrultu da gerekli adımları gerçekleştirmeniz teşvik unsurlarını da elde etmenize olanak sağlamaktadır.
Teşvik Unsurları Neleri Kapsamaktadır?
Yatırıma yönelik girişimciye daha iyi koşullar yaratmak ve onlara destek olmak amacıyla ile devlet tarafından sağlanan teşvik yardımları genel olarak;
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– KDV istisnasına hak
– Vergi İndirimi
– Sigorta Primi Desteği
– Yatırım Yeri Desteği
– Faiz Desteği
Olarak açıklanmıştır. Bu desteklerden yararlanmak isteyen girişimcilerin birtakım unsurları yerden getirmesi gerekmektedir. Örneğin ilgili makamların belirlediği belgeler ile birlikte bir başvuru süreci geçirmeleri gerekmektedir. Daha sonrasında ise aşağıda bahsedilecek olan yardımlardan yararlanabilmek imkanına sahip olmaktadır.
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Sağlanan destekler arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Gümrük Vergisi Muafiyeti proje boyunca alınması gereken makine ve teçhizat ürünleri yürürlükte olan İthalat Rejimi Kararına göre temin edilmesi aşamasında gümrük vergisine tabi tutulmayacaktır.
KDV İstisnasına Hak 
Katma Değer Kanununa göre yapılan ve satışa sunulan ürünlerden vergi önemli bir durumdur. Ancak girişimcilerin Ar-ge kapsamında yürüttükleri ve piyasaya çıkardıkları ürünlerin teşvik belgesi kapsamında bu vergiye tabi tutulmamaya da hak kazanmaktadırlar.
Vergi İndirimi
Yatırımcılar ön gördükleri ve ön görülen yatırıma kavuşurlar takdirde herkse uygulanan %20 vergi yerine %4 vergi ödeme fırsatını elde edeceklerdir. Aynı zamanda yatırım anında harcamaları için de yine vergi indirimi esas alınacaktır. Ancak bu desteğin sağlanabilmesi işin gerekli koşullar sağlanarak belgelenebilir bir hale gelmesi gerekmektedir.
Sigorta Primi Desteği
Projesini başarılı bir şekilde yerine getiren girişimci eğer projesini seri üretime aktarabilir ise yatırım harcamaları 7 yıl boyunca %35’e yaklaşır ise bu süre içerisinde gerekli destek Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.
Yatırım Yeri Desteği 
Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesi düzenlenmiş kişiler stratejik yatırımlar veya da bölgesel desteklerden yararlanabilmek adına Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esasları yerine getirilebilmesi beklenen alanları girişimcilere tahsis etmektedir. Daha sonrasında bu alanlar gerekli projenin sürdürülebilmesi için kullanılabilmektedir.
Faiz Desteği 
Destek ve teşvik belgesine sahip olan kişiler proje boyunca gerçekleştirdikleri harcamaların %70’e yakın kısmı faiz ödemesi gereken alanlarda da faiz indirimin tabi tutulması yönünde açıklamalar yapılmıştır. Daha ucuz fon elde edebilen girişimciler bu sebeple de daha iyi yatırımları meydana getirebilecek güce sahip olmaktadır.
Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?
Yatırım Teşvik Belgesi Nedir Yatırım teşvik belgesi girişimciler tarafından alınan bir belge olarak bilinmektedir. Bunların yanı sıra dernekler, kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler gibi pek çok alana alınabilen bir belge olarak kendini göstermektedir.
Neye Göre Yatırım Teşvik Belgesi Almalıyım?
Yatırım teşvik belgesi 4 farklı kategoriye ayrılan ve her bir kategori de farklı amacı barındıran bir belge olarak kendini göstermektedir. Bu sebeple de daha iyi bir projeyi ortaya çıkarabilmek adına;
– Genel teşvik uygulamaları
– Bölgesel teşvik uygulamaları
– Büyük ölçekli yatırımlar
– Stratejik yatırımlar
Olmak üzere ayrılan kategorilerde size en uygun olanını seçmeniz gerekmektedir. Sizin yatırımınız hangi yönde ise o alana ait belgeleri toparlanmanız gerekmektedir. Bu noktada da hangi bölgenin ve amacın hangi kategoriyi karşıladığını karşılamştırmalısınız. Bunun en temel sebebi ise her kategorinin uygulanma biçimi farklılık göstermektedir.
Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu Nereye Yapılır?
Yatırım Teşvik Belgesi Nedir. Proje ve yatırım konusunda yeni bir işe adım atan kişiler daha iyi şarlatan daha iyi bir üretim elde etmek amacıyla ile bu süreç içerisinde devletin sağladığı desteklerden yararlanabilmek adına birtakım unsurları yerden getirmesi ve ilgili yerlere bu istenilen belgeleri sunması gerekmektedir. Şöyle ki, gerekli belgeleri toplayan kişiler Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne veya da  Genel Teşvik Uygulamaları kapsamına giren, sabit yatırım tutarı belirlenen tutarı geçmeyen, yatırımın yapılacağı bölgede bulunan Kalkınma Ajansları ya da Sanayi Odalarına yardım ve teşvik belgesi için başvuru gerçekleştirebilmek hakkına sahip olmaktadırlar. 


Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)