Yüzde 90 ve Altı Engelli Oranı Olanda Araç Alımı Nasıl Olur?Şartları Nedir?Kimler Kullanabilir?Hangi Ehliyet Olmalıdır?

Yüzde 90 ve Altı Engelli Oranı Olanda Araç Alımı Nasıl Olur?    Daha önceki yazımızda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan vergi rehberine istinaden yüzde 90 ve üzeri engelli olanlarda ÖTV(Özel Tüketim Vergisi) ödemeden araç alımı nasıl olur konusuna değinmiştik.  Bu yazımıza ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.  Bu yazımızda da yüzde 90’dan daha az engeli olan vatandaşlarımız için ötv indiriminden yararlanarak veya ödemeden araç alımı nasıl olur bu konuya değineceğiz.   Yine  burada da kaynağımız Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi rehberi olacaktır.    Peki yüzde 90 ve altı özür oranı olan vatandaşlar ÖTV ödemeden nasıl araç sahibi olur?  Şartları nedir?   Araç alımı için hangi şartların olması gerekir?   Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Yüzde 90 ve Altında Özür Oranı Olan Kişilerde Uygulama Nasıl Olur?

Yüzde 90 ve Altı Engelli Oranı Olanda Araç Alımı Nasıl Olur? Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listede (Ek:8) yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³ ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³ ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından beş yılda bir defa olmak üzere ilk alımları ÖTV’den istisnadır.

Bu Uygulamadan Kimler Yararlanabilir?

Yüzde 90 ve Altı Engelli Oranı Olanda Araç Alımı Nasıl Olur?  Bu uygulamadan, engellilik durumu, manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olanlar, diğer bir ifade ile manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun tertibat yaptırılmadan taşıtı kullanamayacak olanlar yararlanabilir.  Örneğin, sadece sağ veya sol el parmaklardan herhangi bir ya da birkaçı olmayanlar bu uygulamadan yararlanamaz.  Mevcut kanuni düzenleme gereği; engellilik oranı %90’ın altında olanlardan, engellilik durumları yukarıda belirtilen mahiyette olmayan, işitme engellilerin, görme engellilerin, böbrek rahatsızlığı olanların, kalp nakli veya rahatsızlığı olanların, zihinsel engellilerin ve benzerlerinin ÖTV’den müstesna olarak taşıt iktisap etmeleri mümkün bulunmamaktadır. Engellilik durumunun tespitinde yetkili sağlık kurumlarından (hastanelerden) alınan engelli sağlık kurulu raporu aranır.  İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, engelli kişi tarafından bizzat kullanılması; engelli kişinin taşıtı bizzat kullanmasının mümkün olmaması halinde ise, zorunlu haller dışında, sürekli olarak istifadesine sunulması gerekmektedir.

İstisnadan Yararlanmak İçin Hangi Sürücü Belgesine Sahip Olunması Gerekir?

Yüzde 90 ve Altı Engelli Oranı Olanda Araç Alımı Nasıl Olur? Bu istisna uygulamasından yararlanılabilmesi için;
-01/01/2016 tarihinden önce alınan ve ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu tarihten itibaren beş yıl (31/12/2020 tarihine kadar) geçerliliği bulunan H sınıfı sürücü belgesine veya,
-01/01/2016 tarihinden itibaren alınan, engellilik durumları itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/ tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü belgesine, sahip olunması zorunludur.

01/01/2016 tarihinden önce alınmış A veya B sınıfı sürücü belgeleri, bu uygulamada sahip olunması gereken sürücü belgeleri kapsamında değerlendirilmez.

Hangi Araçlar İstisna Kapsamındadır?

Yüzde 90 ve Altı Engelli Oranı Olanda Araç Alımı Nasıl Olur? Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesi uyarınca, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin,
• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,
• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb.
taşıtların,
• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin,bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. İstisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı olması ve malul ve engelli tarafından bizzat kullanılabilecek durumda olması şarttır.

 

 1 Yorum "Yüzde 90 ve Altı Engelli Oranı Olanda Araç Alımı Nasıl Olur?Şartları Nedir?Kimler Kullanabilir?Hangi Ehliyet Olmalıdır?"

  1. Pingback: Engelli Araç Alımında Kısıtlama Ne Kadar?

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)